AZ

Kart əməliyyatları

PIN change

Bu xidmət müştərilərə “Bank of Baku” ASC-nin təqdim etdiyi ödəniş kartları üzrə rahatlıqla yadda saxlaya biləcəyi PİN-kodun təyin edilməsinə və ya unudulmuş (itirilmiş) PİN-kodun yenisi ilə əvəz edilməsinə imkan yaradır.

img
PIN kodu necə dəyişmək olar?
 • ödəniş kartı (bundan sonra – kart) və şəxsi eyniləşdirmə nömrəsi (bundan sonra PİN-kod) digər şəxslər üçün əlçatan olmayan formada qorunmalı, habelə digər şəxslərin istifadəsinə təqdim edilməməlidir;
 • kart təhvil alındıqdan dərhal sonra arxa hissəsində olan imza üçün zolaqda imza çəkilməlidir;
 • PİN-kod kartla bir yerdə saxlanılmamalı, habelə kartın üzərində yazılmamalıdır. PİN-kod yadda saxlanılmalıdır;
 • kart bu xidməti dəstəkləyirsə, bankomat vasitəsilə “PİN change” xidmətindən yararlanıb, yeni PİN-kod seçilə bilər. Yeni PİN-kod müəyyən edildikdə doğum tarixi, ardıcıl təkrarlanan rəqəmlərdən ibarət kombinasiyalardan istifadə edilməməlidir;
 • kartla aparılan əməliyyatlar haqqında zamanında məlumat almaq üçün SMS məlumatlandırma xidmətinə qoşulmalı, bankın təqdim etdyi elektron bankçılıq (internet və ya mobil bankçılıq) xidmətlərindən istifadə edilməlidir;
 • kartın itirilməsi, oğurlanması və ya səlahiyyətli olmayan şəxs tərəfindən istifadə edilməsi müəyyən edildiyi təqdirdə dərhal Bankla əlaqə saxlanılmalı (ölkə daxilində «Bank»ın «145» məlumat mərkəzinə və ya «8893», ölkə xaricindən isə 994(12) 505-01-45 telefon nömrəsinə) və kart bloklaşdırılmalıdır. Bankla əlaqə saxlanılarkən kart nömrəsinin son 8 rəqəmi və kod sözü bildirilməlidir. Kart elektron bankçılıq (mobil, internet və ya SMS bankçılıq) xidmətləri vasitəsilə də bloklaşdırıla bilər.;
 • kart vasitəsilə əməliyyatlar kart istifadəçisinin iştirakı ilə aparılmalıdır;
 • bank, təsərrüfat subyektləri, mehmanxana və digər təşkilatların nümayəndəsi adından müxtəlif vasitələrlə (telefon zəngi, elektron məktub, SMS məlumatlandırma və s.) əlaqə saxlayan şəxslərə kart məlumatları (kartın üzərində çap olunan 16 (on altı) nömrəli rəqəm, kartın qüvvədə olma tarixi, kartın arxasında qeyd edilən 3 (üç) rəqəmli CVV2/CVC2 kodu, habelə SMS məlumatlandırma əsasında 3D Secure xidməti üzrə əldə edilən birdəfəlik şifrə) təqdim edilməməlidir. Bu məlumatların açıqlanması kart hesabı üzrə fırıldaqçılıq məqsədilə ödəniş əməliyyatlarının aparılmasına və maliyyə itkilərinə səbəb olacaqdır;
 • kartın son istifadə tarixi onun üzərində qeyd olunan təqvim ayının son günü hesab olunur və həmin tarixdə kartın fəaliyyəti avtomatik dayandırılır;
 • kartla aparılan əməliyyatlara dair etiraz olduğu təqdirdə kart istifadəçisi ödəniş əməliyyatının həyata keçirildiyi tarixdən 45 (qırx beş) təqvim günündən gec olmayaraq mümkün kommunikasiya vasitələri vasitəsi ilə və ya filiala yaxınlaşaraq Banka müraciət etməlidir. Müştəri bu müraciəti etmədiyi təqdirdə həyata keçirilmiş ödəniş əməliyyatı kart istifadəçisi tərəfindən təsdiq edilmiş hesab olunur və sonradan bu ödəniş əməliyyatı üzrə daxil olan müraciətlərə baxılmır;
 • Bank müştəri müraciətindən sonra 60 (altmış) iş günü ərzində mübahisəli əməliyyatın araşdırılması və araşdırmanın nəticəsi haqqında kart istifadəçisinə məlumat verir;
 • Bank aparılan təhlil əsasında fırıldaqçılıq əməliyyatlarının baş verməsi təhlükəsi yüksək olan ölkələrdə kartını istifadəsini məhdudlaşdırır. EMV “Öhdəliklərin ötürülməsi qaydaları”nın (“Liability Shift Rule”) tətbiq edilmədiyi ölkələrdə kart ilə əməliyyatların aparılması zamanı kart istifadəçisi diqqətli olmalıdır. Əks halda kart məlumatların oğurlanması nəticəsində aparılan səlahiyyətsiz əməliyyatlara görə kart istifadəçisi məsuliyyət daşıyacaqdır:
 • bankomatdan istifadə edərkən kart qəbuledici qurğu, klaviatura, habelə pul əskinaslarının verildiyi sahədə yad cihazların olmamasına diqqət edilməli, əks halda əməliyyatın aparılmasından imtina edilərək bu haqda Bank məlumatlandırılmalıdır;
 • ictimai yerlərdə məsələn bank filialları, iri ticarət mərkəzləri, dövlət idarələrində və onlara yaxın məkanlarda quraşdırılmış, işıqlandırılmış sahələrdə olan bankomatlardan istifadə edilməlidir;
 • bankomat və POS-terminallarda əməliyyat apararkən kənar şəxslər üçün kart və kart məlumatları əlçatan olmamalıdır. Məsələn PİN-kod bir əllə daxil edərkən digər əllə görünməməsini təmin edilə bilər;
 • bankomatdan istifadə zamanı kart və ya nağdlaşdırılan vəsait 30 (otuz) saniyə ərzində götürülmədiyi təqdirdə bankomat kartı və (və ya) nağd pul vəsaitini özündə saxlayacaqdır. Bu zaman Bank tərəfindən təqdim edilmiş telefon nömrələri ilə əlaqə saxlanılmalı və ya yaxınlıqda yerləşən filiala müraciət edilməlidir;
 • internet üzərindən ödənişlərin aparılması üçün “Bank of Baku” ASC-nin virtual kartlarından istifadə edilməsi tövsiyə edilir;
 • kart məlumatlarını yalnız tanınmış sertifikasiya mərkəzləri tərəfindən imzalanmış SSL sertifikatlarla (elektron ünvanın başlanğıcında “https://” yazılışı) mühafizə olunmuş internet səhifələrində daxil edilməlidir;
 • internet üzərindən aparılan ödənişlərdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün 3D Secure xidmətinə qoşularaq əməliyyatlar SMS məlumatlandırma əsasında əldə olunan birdəfəlik şifrə ilə başa çatdırılmalıdır;
 • internet üzərindən ödənişlər şəxsi komputer vasitəsilə aparılmalı, əks halda isə kart məlumatlarının saxlanılmaması təmin edilməlidir.
PIN kodu necə bərpa etmək olar?
SMS Bankçılıq

SMS Bankçılıq xidməti vasitəsilə “Bank of Baku” ASC-nin kart sahibləri kart hesablarına nəzarət edə və bu hesablar üzrə müxtəlif əməliyyatlar apara bilər.

img
Xidmətin üstünlükləri
 • ödəniş kartı (bundan sonra – kart) və şəxsi eyniləşdirmə nömrəsi (bundan sonra PİN-kod) digər şəxslər üçün əlçatan olmayan formada qorunmalı, habelə digər şəxslərin istifadəsinə təqdim edilməməlidir;
 • kart təhvil alındıqdan dərhal sonra arxa hissəsində olan imza üçün zolaqda imza çəkilməlidir;
 • PİN-kod kartla bir yerdə saxlanılmamalı, habelə kartın üzərində yazılmamalıdır. PİN-kod yadda saxlanılmalıdır;
 • kart bu xidməti dəstəkləyirsə, bankomat vasitəsilə “PİN change” xidmətindən yararlanıb, yeni PİN-kod seçilə bilər. Yeni PİN-kod müəyyən edildikdə doğum tarixi, ardıcıl təkrarlanan rəqəmlərdən ibarət kombinasiyalardan istifadə edilməməlidir;
 • kartla aparılan əməliyyatlar haqqında zamanında məlumat almaq üçün SMS məlumatlandırma xidmətinə qoşulmalı, bankın təqdim etdyi elektron bankçılıq (internet və ya mobil bankçılıq) xidmətlərindən istifadə edilməlidir;
 • kartın itirilməsi, oğurlanması və ya səlahiyyətli olmayan şəxs tərəfindən istifadə edilməsi müəyyən edildiyi təqdirdə dərhal Bankla əlaqə saxlanılmalı (ölkə daxilində «Bank»ın «145» məlumat mərkəzinə və ya «8893», ölkə xaricindən isə 994(12) 505-01-45 telefon nömrəsinə) və kart bloklaşdırılmalıdır. Bankla əlaqə saxlanılarkən kart nömrəsinin son 8 rəqəmi və kod sözü bildirilməlidir. Kart elektron bankçılıq (mobil, internet və ya SMS bankçılıq) xidmətləri vasitəsilə də bloklaşdırıla bilər.;
 • kart vasitəsilə əməliyyatlar kart istifadəçisinin iştirakı ilə aparılmalıdır;
 • bank, təsərrüfat subyektləri, mehmanxana və digər təşkilatların nümayəndəsi adından müxtəlif vasitələrlə (telefon zəngi, elektron məktub, SMS məlumatlandırma və s.) əlaqə saxlayan şəxslərə kart məlumatları (kartın üzərində çap olunan 16 (on altı) nömrəli rəqəm, kartın qüvvədə olma tarixi, kartın arxasında qeyd edilən 3 (üç) rəqəmli CVV2/CVC2 kodu, habelə SMS məlumatlandırma əsasında 3D Secure xidməti üzrə əldə edilən birdəfəlik şifrə) təqdim edilməməlidir. Bu məlumatların açıqlanması kart hesabı üzrə fırıldaqçılıq məqsədilə ödəniş əməliyyatlarının aparılmasına və maliyyə itkilərinə səbəb olacaqdır;
 • kartın son istifadə tarixi onun üzərində qeyd olunan təqvim ayının son günü hesab olunur və həmin tarixdə kartın fəaliyyəti avtomatik dayandırılır;
 • kartla aparılan əməliyyatlara dair etiraz olduğu təqdirdə kart istifadəçisi ödəniş əməliyyatının həyata keçirildiyi tarixdən 45 (qırx beş) təqvim günündən gec olmayaraq mümkün kommunikasiya vasitələri vasitəsi ilə və ya filiala yaxınlaşaraq Banka müraciət etməlidir. Müştəri bu müraciəti etmədiyi təqdirdə həyata keçirilmiş ödəniş əməliyyatı kart istifadəçisi tərəfindən təsdiq edilmiş hesab olunur və sonradan bu ödəniş əməliyyatı üzrə daxil olan müraciətlərə baxılmır;
 • Bank müştəri müraciətindən sonra 60 (altmış) iş günü ərzində mübahisəli əməliyyatın araşdırılması və araşdırmanın nəticəsi haqqında kart istifadəçisinə məlumat verir;
 • Bank aparılan təhlil əsasında fırıldaqçılıq əməliyyatlarının baş verməsi təhlükəsi yüksək olan ölkələrdə kartını istifadəsini məhdudlaşdırır. EMV “Öhdəliklərin ötürülməsi qaydaları”nın (“Liability Shift Rule”) tətbiq edilmədiyi ölkələrdə kart ilə əməliyyatların aparılması zamanı kart istifadəçisi diqqətli olmalıdır. Əks halda kart məlumatların oğurlanması nəticəsində aparılan səlahiyyətsiz əməliyyatlara görə kart istifadəçisi məsuliyyət daşıyacaqdır:
 • bankomatdan istifadə edərkən kart qəbuledici qurğu, klaviatura, habelə pul əskinaslarının verildiyi sahədə yad cihazların olmamasına diqqət edilməli, əks halda əməliyyatın aparılmasından imtina edilərək bu haqda Bank məlumatlandırılmalıdır;
 • ictimai yerlərdə məsələn bank filialları, iri ticarət mərkəzləri, dövlət idarələrində və onlara yaxın məkanlarda quraşdırılmış, işıqlandırılmış sahələrdə olan bankomatlardan istifadə edilməlidir;
 • bankomat və POS-terminallarda əməliyyat apararkən kənar şəxslər üçün kart və kart məlumatları əlçatan olmamalıdır. Məsələn PİN-kod bir əllə daxil edərkən digər əllə görünməməsini təmin edilə bilər;
 • bankomatdan istifadə zamanı kart və ya nağdlaşdırılan vəsait 30 (otuz) saniyə ərzində götürülmədiyi təqdirdə bankomat kartı və (və ya) nağd pul vəsaitini özündə saxlayacaqdır. Bu zaman Bank tərəfindən təqdim edilmiş telefon nömrələri ilə əlaqə saxlanılmalı və ya yaxınlıqda yerləşən filiala müraciət edilməlidir;
 • internet üzərindən ödənişlərin aparılması üçün “Bank of Baku” ASC-nin virtual kartlarından istifadə edilməsi tövsiyə edilir;
 • kart məlumatlarını yalnız tanınmış sertifikasiya mərkəzləri tərəfindən imzalanmış SSL sertifikatlarla (elektron ünvanın başlanğıcında “https://” yazılışı) mühafizə olunmuş internet səhifələrində daxil edilməlidir;
 • internet üzərindən aparılan ödənişlərdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün 3D Secure xidmətinə qoşularaq əməliyyatlar SMS məlumatlandırma əsasında əldə olunan birdəfəlik şifrə ilə başa çatdırılmalıdır;
 • internet üzərindən ödənişlər şəxsi komputer vasitəsilə aparılmalı, əks halda isə kart məlumatlarının saxlanılmaması təmin edilməlidir.
Xidmət haqqı və qoşulma üsulu

Müxtəlif əməliyyatların icrası üçün SMS mətni aşağıdakı qaydada tərtib olunur və 8145 nömrəsinə göndərilir: başlanğıc mətni: BALANCE (cari balans barədə məlumat almaq üçün), BLOCK (ödəniş kartının bloklaşdırılması üçün), UNBLOCK (ödəniş kartının blokdan açılması üçün) və STATE (kart hesabından son 10 əməliyyat üzrə çıxarış almaq üçün); boşluq; əməliyyat aparılacaq kartın üzərindəki ilk 4 rəqəmi; % işarəsi; əməliyyat aparılacaq kartın üzərindəki son 4 rəqəmi. Misal üçün: Müştəri “Balance 6473%7430” yazaraq 8145 nömrəsinə göndərir. Bu əməliyyatı edən 6473 xxxx xxxx 7430 kart sahibi kart hesabının cari balansı barədə məlumat almaq istəyir.“BLOCK 5473%4646” yazıb 8145 nömrəsinə göndərən kart sahibi isə ödəniş kartının bloklaşdırılması əməliyyatını həyata keçirir.

3D secure

3D Secure texnologiyası – VISA və MasterCard beynəlxalq ödəniş sistemləri tərəfindən yaradılmış, ödəniş kartları ilə onlayn alış-veriş əməliyyatlarını daha da təhlükəsiz edən qlobal protokoldur.

img
Faydaları
 • ödəniş kartı (bundan sonra – kart) və şəxsi eyniləşdirmə nömrəsi (bundan sonra PİN-kod) digər şəxslər üçün əlçatan olmayan formada qorunmalı, habelə digər şəxslərin istifadəsinə təqdim edilməməlidir;
 • kart təhvil alındıqdan dərhal sonra arxa hissəsində olan imza üçün zolaqda imza çəkilməlidir;
 • PİN-kod kartla bir yerdə saxlanılmamalı, habelə kartın üzərində yazılmamalıdır. PİN-kod yadda saxlanılmalıdır;
 • kart bu xidməti dəstəkləyirsə, bankomat vasitəsilə “PİN change” xidmətindən yararlanıb, yeni PİN-kod seçilə bilər. Yeni PİN-kod müəyyən edildikdə doğum tarixi, ardıcıl təkrarlanan rəqəmlərdən ibarət kombinasiyalardan istifadə edilməməlidir;
 • kartla aparılan əməliyyatlar haqqında zamanında məlumat almaq üçün SMS məlumatlandırma xidmətinə qoşulmalı, bankın təqdim etdyi elektron bankçılıq (internet və ya mobil bankçılıq) xidmətlərindən istifadə edilməlidir;
 • kartın itirilməsi, oğurlanması və ya səlahiyyətli olmayan şəxs tərəfindən istifadə edilməsi müəyyən edildiyi təqdirdə dərhal Bankla əlaqə saxlanılmalı (ölkə daxilində «Bank»ın «145» məlumat mərkəzinə və ya «8893», ölkə xaricindən isə 994(12) 505-01-45 telefon nömrəsinə) və kart bloklaşdırılmalıdır. Bankla əlaqə saxlanılarkən kart nömrəsinin son 8 rəqəmi və kod sözü bildirilməlidir. Kart elektron bankçılıq (mobil, internet və ya SMS bankçılıq) xidmətləri vasitəsilə də bloklaşdırıla bilər.;
 • kart vasitəsilə əməliyyatlar kart istifadəçisinin iştirakı ilə aparılmalıdır;
 • bank, təsərrüfat subyektləri, mehmanxana və digər təşkilatların nümayəndəsi adından müxtəlif vasitələrlə (telefon zəngi, elektron məktub, SMS məlumatlandırma və s.) əlaqə saxlayan şəxslərə kart məlumatları (kartın üzərində çap olunan 16 (on altı) nömrəli rəqəm, kartın qüvvədə olma tarixi, kartın arxasında qeyd edilən 3 (üç) rəqəmli CVV2/CVC2 kodu, habelə SMS məlumatlandırma əsasında 3D Secure xidməti üzrə əldə edilən birdəfəlik şifrə) təqdim edilməməlidir. Bu məlumatların açıqlanması kart hesabı üzrə fırıldaqçılıq məqsədilə ödəniş əməliyyatlarının aparılmasına və maliyyə itkilərinə səbəb olacaqdır;
 • kartın son istifadə tarixi onun üzərində qeyd olunan təqvim ayının son günü hesab olunur və həmin tarixdə kartın fəaliyyəti avtomatik dayandırılır;
 • kartla aparılan əməliyyatlara dair etiraz olduğu təqdirdə kart istifadəçisi ödəniş əməliyyatının həyata keçirildiyi tarixdən 45 (qırx beş) təqvim günündən gec olmayaraq mümkün kommunikasiya vasitələri vasitəsi ilə və ya filiala yaxınlaşaraq Banka müraciət etməlidir. Müştəri bu müraciəti etmədiyi təqdirdə həyata keçirilmiş ödəniş əməliyyatı kart istifadəçisi tərəfindən təsdiq edilmiş hesab olunur və sonradan bu ödəniş əməliyyatı üzrə daxil olan müraciətlərə baxılmır;
 • Bank müştəri müraciətindən sonra 60 (altmış) iş günü ərzində mübahisəli əməliyyatın araşdırılması və araşdırmanın nəticəsi haqqında kart istifadəçisinə məlumat verir;
 • Bank aparılan təhlil əsasında fırıldaqçılıq əməliyyatlarının baş verməsi təhlükəsi yüksək olan ölkələrdə kartını istifadəsini məhdudlaşdırır. EMV “Öhdəliklərin ötürülməsi qaydaları”nın (“Liability Shift Rule”) tətbiq edilmədiyi ölkələrdə kart ilə əməliyyatların aparılması zamanı kart istifadəçisi diqqətli olmalıdır. Əks halda kart məlumatların oğurlanması nəticəsində aparılan səlahiyyətsiz əməliyyatlara görə kart istifadəçisi məsuliyyət daşıyacaqdır:
 • bankomatdan istifadə edərkən kart qəbuledici qurğu, klaviatura, habelə pul əskinaslarının verildiyi sahədə yad cihazların olmamasına diqqət edilməli, əks halda əməliyyatın aparılmasından imtina edilərək bu haqda Bank məlumatlandırılmalıdır;
 • ictimai yerlərdə məsələn bank filialları, iri ticarət mərkəzləri, dövlət idarələrində və onlara yaxın məkanlarda quraşdırılmış, işıqlandırılmış sahələrdə olan bankomatlardan istifadə edilməlidir;
 • bankomat və POS-terminallarda əməliyyat apararkən kənar şəxslər üçün kart və kart məlumatları əlçatan olmamalıdır. Məsələn PİN-kod bir əllə daxil edərkən digər əllə görünməməsini təmin edilə bilər;
 • bankomatdan istifadə zamanı kart və ya nağdlaşdırılan vəsait 30 (otuz) saniyə ərzində götürülmədiyi təqdirdə bankomat kartı və (və ya) nağd pul vəsaitini özündə saxlayacaqdır. Bu zaman Bank tərəfindən təqdim edilmiş telefon nömrələri ilə əlaqə saxlanılmalı və ya yaxınlıqda yerləşən filiala müraciət edilməlidir;
 • internet üzərindən ödənişlərin aparılması üçün “Bank of Baku” ASC-nin virtual kartlarından istifadə edilməsi tövsiyə edilir;
 • kart məlumatlarını yalnız tanınmış sertifikasiya mərkəzləri tərəfindən imzalanmış SSL sertifikatlarla (elektron ünvanın başlanğıcında “https://” yazılışı) mühafizə olunmuş internet səhifələrində daxil edilməlidir;
 • internet üzərindən aparılan ödənişlərdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün 3D Secure xidmətinə qoşularaq əməliyyatlar SMS məlumatlandırma əsasında əldə olunan birdəfəlik şifrə ilə başa çatdırılmalıdır;
 • internet üzərindən ödənişlər şəxsi komputer vasitəsilə aparılmalı, əks halda isə kart məlumatlarının saxlanılmaması təmin edilməlidir.
3D secure-nin aktivləşmə qaydaları:

3D secure-yə necə qoşulmaq mümkündür? 145 Məlumat Mərkəzi vasitəsilə: - Siz 145 Məlumat Mərkəzinə zəng edərək 3 DS-ə qoşulma üçün müraciət edə bilərsiniz. Əgər Siz BƏP-də (Bankın Əməliyyat Proqramında) əsas mobil nömrənizlə qoşulmaq istəyirsinizsə, Məlumat Mərkəzi əməkdaşı Sizin xidməti aktivləşdirəcək. Fərqli mobil nömrə olduğu təqdirdə mütləq filiala müraciət etməlisiniz. Filialda qoşulma: - Siz filiala şəxsiyyət vəsiqənizlə yaxınlaşaraq xüsusi ərizə formasını imzalayaraq xidmətə qoşula bilərsiniz.

Təhlükəsizlik tələbləri

Kart istifadəçiləri ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlarda fırıldaqçılıq hallarına məruz qalmamaları üçün ən azı aşağıdakı təhlükəsizlik tələblərinə əməl etməlidilər:

img
Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə təhlükəsizlik tələbləri
 • ödəniş kartı (bundan sonra – kart) və şəxsi eyniləşdirmə nömrəsi (bundan sonra PİN-kod) digər şəxslər üçün əlçatan olmayan formada qorunmalı, habelə digər şəxslərin istifadəsinə təqdim edilməməlidir;
 • kart təhvil alındıqdan dərhal sonra arxa hissəsində olan imza üçün zolaqda imza çəkilməlidir;
 • PİN-kod kartla bir yerdə saxlanılmamalı, habelə kartın üzərində yazılmamalıdır. PİN-kod yadda saxlanılmalıdır;
 • kart bu xidməti dəstəkləyirsə, bankomat vasitəsilə “PİN change” xidmətindən yararlanıb, yeni PİN-kod seçilə bilər. Yeni PİN-kod müəyyən edildikdə doğum tarixi, ardıcıl təkrarlanan rəqəmlərdən ibarət kombinasiyalardan istifadə edilməməlidir;
 • kartla aparılan əməliyyatlar haqqında zamanında məlumat almaq üçün SMS məlumatlandırma xidmətinə qoşulmalı, bankın təqdim etdyi elektron bankçılıq (internet və ya mobil bankçılıq) xidmətlərindən istifadə edilməlidir;
 • kartın itirilməsi, oğurlanması və ya səlahiyyətli olmayan şəxs tərəfindən istifadə edilməsi müəyyən edildiyi təqdirdə dərhal Bankla əlaqə saxlanılmalı (ölkə daxilində «Bank»ın «145» məlumat mərkəzinə və ya «8893», ölkə xaricindən isə 994(12) 505-01-45 telefon nömrəsinə) və kart bloklaşdırılmalıdır. Bankla əlaqə saxlanılarkən kart nömrəsinin son 8 rəqəmi və kod sözü bildirilməlidir. Kart elektron bankçılıq (mobil, internet və ya SMS bankçılıq) xidmətləri vasitəsilə də bloklaşdırıla bilər.;
 • kart vasitəsilə əməliyyatlar kart istifadəçisinin iştirakı ilə aparılmalıdır;
 • bank, təsərrüfat subyektləri, mehmanxana və digər təşkilatların nümayəndəsi adından müxtəlif vasitələrlə (telefon zəngi, elektron məktub, SMS məlumatlandırma və s.) əlaqə saxlayan şəxslərə kart məlumatları (kartın üzərində çap olunan 16 (on altı) nömrəli rəqəm, kartın qüvvədə olma tarixi, kartın arxasında qeyd edilən 3 (üç) rəqəmli CVV2/CVC2 kodu, habelə SMS məlumatlandırma əsasında 3D Secure xidməti üzrə əldə edilən birdəfəlik şifrə) təqdim edilməməlidir. Bu məlumatların açıqlanması kart hesabı üzrə fırıldaqçılıq məqsədilə ödəniş əməliyyatlarının aparılmasına və maliyyə itkilərinə səbəb olacaqdır;
 • kartın son istifadə tarixi onun üzərində qeyd olunan təqvim ayının son günü hesab olunur və həmin tarixdə kartın fəaliyyəti avtomatik dayandırılır;
 • kartla aparılan əməliyyatlara dair etiraz olduğu təqdirdə kart istifadəçisi ödəniş əməliyyatının həyata keçirildiyi tarixdən 45 (qırx beş) təqvim günündən gec olmayaraq mümkün kommunikasiya vasitələri vasitəsi ilə və ya filiala yaxınlaşaraq Banka müraciət etməlidir. Müştəri bu müraciəti etmədiyi təqdirdə həyata keçirilmiş ödəniş əməliyyatı kart istifadəçisi tərəfindən təsdiq edilmiş hesab olunur və sonradan bu ödəniş əməliyyatı üzrə daxil olan müraciətlərə baxılmır;
 • Bank müştəri müraciətindən sonra 60 (altmış) iş günü ərzində mübahisəli əməliyyatın araşdırılması və araşdırmanın nəticəsi haqqında kart istifadəçisinə məlumat verir;
 • Bank aparılan təhlil əsasında fırıldaqçılıq əməliyyatlarının baş verməsi təhlükəsi yüksək olan ölkələrdə kartını istifadəsini məhdudlaşdırır. EMV “Öhdəliklərin ötürülməsi qaydaları”nın (“Liability Shift Rule”) tətbiq edilmədiyi ölkələrdə kart ilə əməliyyatların aparılması zamanı kart istifadəçisi diqqətli olmalıdır. Əks halda kart məlumatların oğurlanması nəticəsində aparılan səlahiyyətsiz əməliyyatlara görə kart istifadəçisi məsuliyyət daşıyacaqdır:
 • bankomatdan istifadə edərkən kart qəbuledici qurğu, klaviatura, habelə pul əskinaslarının verildiyi sahədə yad cihazların olmamasına diqqət edilməli, əks halda əməliyyatın aparılmasından imtina edilərək bu haqda Bank məlumatlandırılmalıdır;
 • ictimai yerlərdə məsələn bank filialları, iri ticarət mərkəzləri, dövlət idarələrində və onlara yaxın məkanlarda quraşdırılmış, işıqlandırılmış sahələrdə olan bankomatlardan istifadə edilməlidir;
 • bankomat və POS-terminallarda əməliyyat apararkən kənar şəxslər üçün kart və kart məlumatları əlçatan olmamalıdır. Məsələn PİN-kod bir əllə daxil edərkən digər əllə görünməməsini təmin edilə bilər;
 • bankomatdan istifadə zamanı kart və ya nağdlaşdırılan vəsait 30 (otuz) saniyə ərzində götürülmədiyi təqdirdə bankomat kartı və (və ya) nağd pul vəsaitini özündə saxlayacaqdır. Bu zaman Bank tərəfindən təqdim edilmiş telefon nömrələri ilə əlaqə saxlanılmalı və ya yaxınlıqda yerləşən filiala müraciət edilməlidir;
 • internet üzərindən ödənişlərin aparılması üçün “Bank of Baku” ASC-nin virtual kartlarından istifadə edilməsi tövsiyə edilir;
 • kart məlumatlarını yalnız tanınmış sertifikasiya mərkəzləri tərəfindən imzalanmış SSL sertifikatlarla (elektron ünvanın başlanğıcında “https://” yazılışı) mühafizə olunmuş internet səhifələrində daxil edilməlidir;
 • internet üzərindən aparılan ödənişlərdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün 3D Secure xidmətinə qoşularaq əməliyyatlar SMS məlumatlandırma əsasında əldə olunan birdəfəlik şifrə ilə başa çatdırılmalıdır;
 • internet üzərindən ödənişlər şəxsi komputer vasitəsilə aparılmalı, əks halda isə kart məlumatlarının saxlanılmaması təmin edilməlidir.
FAQ

img
 • ödəniş kartı (bundan sonra – kart) və şəxsi eyniləşdirmə nömrəsi (bundan sonra PİN-kod) digər şəxslər üçün əlçatan olmayan formada qorunmalı, habelə digər şəxslərin istifadəsinə təqdim edilməməlidir;
 • kart təhvil alındıqdan dərhal sonra arxa hissəsində olan imza üçün zolaqda imza çəkilməlidir;
 • PİN-kod kartla bir yerdə saxlanılmamalı, habelə kartın üzərində yazılmamalıdır. PİN-kod yadda saxlanılmalıdır;
 • kart bu xidməti dəstəkləyirsə, bankomat vasitəsilə “PİN change” xidmətindən yararlanıb, yeni PİN-kod seçilə bilər. Yeni PİN-kod müəyyən edildikdə doğum tarixi, ardıcıl təkrarlanan rəqəmlərdən ibarət kombinasiyalardan istifadə edilməməlidir;
 • kartla aparılan əməliyyatlar haqqında zamanında məlumat almaq üçün SMS məlumatlandırma xidmətinə qoşulmalı, bankın təqdim etdyi elektron bankçılıq (internet və ya mobil bankçılıq) xidmətlərindən istifadə edilməlidir;
 • kartın itirilməsi, oğurlanması və ya səlahiyyətli olmayan şəxs tərəfindən istifadə edilməsi müəyyən edildiyi təqdirdə dərhal Bankla əlaqə saxlanılmalı (ölkə daxilində «Bank»ın «145» məlumat mərkəzinə və ya «8893», ölkə xaricindən isə 994(12) 505-01-45 telefon nömrəsinə) və kart bloklaşdırılmalıdır. Bankla əlaqə saxlanılarkən kart nömrəsinin son 8 rəqəmi və kod sözü bildirilməlidir. Kart elektron bankçılıq (mobil, internet və ya SMS bankçılıq) xidmətləri vasitəsilə də bloklaşdırıla bilər.;
 • kart vasitəsilə əməliyyatlar kart istifadəçisinin iştirakı ilə aparılmalıdır;
 • bank, təsərrüfat subyektləri, mehmanxana və digər təşkilatların nümayəndəsi adından müxtəlif vasitələrlə (telefon zəngi, elektron məktub, SMS məlumatlandırma və s.) əlaqə saxlayan şəxslərə kart məlumatları (kartın üzərində çap olunan 16 (on altı) nömrəli rəqəm, kartın qüvvədə olma tarixi, kartın arxasında qeyd edilən 3 (üç) rəqəmli CVV2/CVC2 kodu, habelə SMS məlumatlandırma əsasında 3D Secure xidməti üzrə əldə edilən birdəfəlik şifrə) təqdim edilməməlidir. Bu məlumatların açıqlanması kart hesabı üzrə fırıldaqçılıq məqsədilə ödəniş əməliyyatlarının aparılmasına və maliyyə itkilərinə səbəb olacaqdır;
 • kartın son istifadə tarixi onun üzərində qeyd olunan təqvim ayının son günü hesab olunur və həmin tarixdə kartın fəaliyyəti avtomatik dayandırılır;
 • kartla aparılan əməliyyatlara dair etiraz olduğu təqdirdə kart istifadəçisi ödəniş əməliyyatının həyata keçirildiyi tarixdən 45 (qırx beş) təqvim günündən gec olmayaraq mümkün kommunikasiya vasitələri vasitəsi ilə və ya filiala yaxınlaşaraq Banka müraciət etməlidir. Müştəri bu müraciəti etmədiyi təqdirdə həyata keçirilmiş ödəniş əməliyyatı kart istifadəçisi tərəfindən təsdiq edilmiş hesab olunur və sonradan bu ödəniş əməliyyatı üzrə daxil olan müraciətlərə baxılmır;
 • Bank müştəri müraciətindən sonra 60 (altmış) iş günü ərzində mübahisəli əməliyyatın araşdırılması və araşdırmanın nəticəsi haqqında kart istifadəçisinə məlumat verir;
 • Bank aparılan təhlil əsasında fırıldaqçılıq əməliyyatlarının baş verməsi təhlükəsi yüksək olan ölkələrdə kartını istifadəsini məhdudlaşdırır. EMV “Öhdəliklərin ötürülməsi qaydaları”nın (“Liability Shift Rule”) tətbiq edilmədiyi ölkələrdə kart ilə əməliyyatların aparılması zamanı kart istifadəçisi diqqətli olmalıdır. Əks halda kart məlumatların oğurlanması nəticəsində aparılan səlahiyyətsiz əməliyyatlara görə kart istifadəçisi məsuliyyət daşıyacaqdır:
 • bankomatdan istifadə edərkən kart qəbuledici qurğu, klaviatura, habelə pul əskinaslarının verildiyi sahədə yad cihazların olmamasına diqqət edilməli, əks halda əməliyyatın aparılmasından imtina edilərək bu haqda Bank məlumatlandırılmalıdır;
 • ictimai yerlərdə məsələn bank filialları, iri ticarət mərkəzləri, dövlət idarələrində və onlara yaxın məkanlarda quraşdırılmış, işıqlandırılmış sahələrdə olan bankomatlardan istifadə edilməlidir;
 • bankomat və POS-terminallarda əməliyyat apararkən kənar şəxslər üçün kart və kart məlumatları əlçatan olmamalıdır. Məsələn PİN-kod bir əllə daxil edərkən digər əllə görünməməsini təmin edilə bilər;
 • bankomatdan istifadə zamanı kart və ya nağdlaşdırılan vəsait 30 (otuz) saniyə ərzində götürülmədiyi təqdirdə bankomat kartı və (və ya) nağd pul vəsaitini özündə saxlayacaqdır. Bu zaman Bank tərəfindən təqdim edilmiş telefon nömrələri ilə əlaqə saxlanılmalı və ya yaxınlıqda yerləşən filiala müraciət edilməlidir;
 • internet üzərindən ödənişlərin aparılması üçün “Bank of Baku” ASC-nin virtual kartlarından istifadə edilməsi tövsiyə edilir;
 • kart məlumatlarını yalnız tanınmış sertifikasiya mərkəzləri tərəfindən imzalanmış SSL sertifikatlarla (elektron ünvanın başlanğıcında “https://” yazılışı) mühafizə olunmuş internet səhifələrində daxil edilməlidir;
 • internet üzərindən aparılan ödənişlərdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün 3D Secure xidmətinə qoşularaq əməliyyatlar SMS məlumatlandırma əsasında əldə olunan birdəfəlik şifrə ilə başa çatdırılmalıdır;
 • internet üzərindən ödənişlər şəxsi komputer vasitəsilə aparılmalı, əks halda isə kart məlumatlarının saxlanılmaması təmin edilməlidir.