RU
Вклад «Динамик»
Валюта
AZN, EUR, USD
Выплата процентов
Ежемесячно или в конце срока
Увеличение суммы вклада
------
Документация
5 минут
Условия вклада
 • Валюта депозита AZN/USD/EUR
 • Срок вклада От 1 до 36 месяцев (Период начиная начиная с 12 месяцев для EUR)
 • Выплата процентов Ежемесячно или в конце срока
 • С 1 февраля 2016 года проценты по вкладам физических лиц освобождаются от подоходного налога на срок 7 (семь) лет.
 • Минимальная сумма вклада 100 AZN/USD/EUR
 • Максимальная сумма вклада без лимита
 • Процентная ставка в AZN: мин4.50% - макс. 11.50% в USD: мин.0.10% - макс. 2.75% в EUR: мин.1.00% - макс. 1.70%
 • Уменьшение суммы вклада уменьшение суммы вклада минимум 100 AZN/USD/EUR
 • Кампания по сберегательным кредитам. С 14.06.2016 стартует акция по Депозитным кредитам на следующих условиях.
 • Кредит наличными без комиссии в валюте USD для вкладов в валюте USD: - Если процентная ставка по вкладу составляет 10% и выше, комиссия за обналичивание при одобрении кредита не взимается.
 • Əmanətin artırılması AZN valyutasında cəlb edilən və prolonqasiya edilən və müddəti 12 aydan çox olmayan əmanətlərdə əmanət məbləği əmanət müddətinin yarısınadək (o cümlədən, əmanət prolonqasiya olunduğu halda, prolonqasiya müddətinin yarısınadək) istənilən məbləğdə artırıla bilər. Müddəti 12 aydan çox olan əmanətlərdə əmanət müqaviləsi bağlanan tarixə yerləşdirilən əmanətlər üzrə maksimum ilkin müqavilə məbləği*, prolonqasiya olunmuş əmanət müqavilələri üzrə isə prolonqasiya olunmuş əmanət məbləği həddində, əmanət müddətinin yarısınadək (o cümlədən, əmanət prolonqasiya olunduğu halda, prolonqasiya müddətinin yarısınadək) artırıla bilər. USD və EUR valyutasında cəlb edilən və prolonqasiya edilən əmanətlərdə əmanət müqaviləsi bağlanan tarixə yerləşdirilən əmanətlər üzrə maksimum ilkin müqavilə məbləği*, prolonqasiya edilmiş əmanət müqavilələri üzrə isə prolonqasiya olunmuş əmanət məbləği həddində, lakin hər iki hal üzrə ümumi məbləğ 200 000 (iki yüz min) USD/EUR–dan çox olmamaq şərtilə, əmanət müddətinin yarısınadək (o cümlədən, əmanət prolonqasiya olunduğu halda, prolonqasiya müddətinin yarısınadək) artırıla bilər. *İlkin müqavilə məbləği dedikdə, əmanət müqaviləsi bağlanan zaman əmanət qismində yerləşdirilən məbləğ nəzərdə tutulur.
Процентные ставки
Срок
Ежемесячная выплата процентов
В конце периода
AZN USD
1
4,50%
4,50%
2
4,50%
4,50%
3
4,50%
4,50%
4
5,00%
5,00%
5
5,00%
5,00%
6
5,90%
6,00%
7
6,40%
6,50%
8
6,90%
7,00%
9
7,30%
7,50%
10
7,80%
8,00%
11
8,20%
8,50%
12
10,0%
10,50%
18
10,00%
10,50%
24
10,50%
11,00%
36
11,00%
11,50%
1
0,10%
0,10%
2
0,10%
0,10%
3
0.10%
0.10%
4
0.40%
0.40%
5
0.40%
0.40%
6
0.70%
0.70%
7
0.90%
0.90%
8
1.10%
1.10%
9
1.30%
1.30%
10
1.50%
1.50%
11
1.70%
1.70%
12
2,00%
2,00%
18
2,10%
2,15%
24
2,55%
2,65%
36
2,65%
2,75%

Депозитный калькулятор

Сумма
500
Длительность
1Месяц
16
Общий
0
Процентный доход0
Процентная ставка0