RU

Инкассо

Инкассо

Чистое инкассо, Документарное инкассо

img

Тарифы

Наименование услуги Тарифы (Примечание: приведенные ставки не зависят от валюты счета)
Проверка отправляемых документов 0.2 % мин. 50 AZN
Выдача документов в счет платежа либо акцепта 0.2 % мин. 50 AZN
Выдача документов без платежа либо акцепта 0.1 % мин. 50 AZN
Возврат оплаченных документов 50 AZN
Изменение условий / аннулирование инкассо 50 AZN
Гарантии

Bank qarantiyaları-İki biznes tərəfdaşı arasında bağlanmış müqavilə əsasında birinin digəri qarşısında öhdəliklərinin təminat üsuludur. Bankımızla korporativ əməkdaşlıq çərçivəsində aşağıdakı şərtlərə uyğun formada qarantiyaların verilməsi mümkündür:

img
Tariflər

Daxil olan qarantiyalar

Xidmətin adı Bankın standart tarifi
Проверка отправляемых документов 0.2 % мин. 50 AZN
Выдача документов в счет платежа либо акцепта 0.2 % мин. 50 AZN
Выдача документов без платежа либо акцепта 0.1 % мин. 50 AZN
Возврат оплаченных документов 50 AZN
Изменение условий / аннулирование инкассо 50 AZN
Документарный аккредитив

Bankımızla korporativ əməkdaşlıq çərçivəsində aşağıdakı şərtlərlə sənədli akkreditivlərin verilməsi mümkündür:

img
Tariflər

İdxal akkreditivləri üzrə

Xidmətin adı Bankın standart tarifi
Проверка отправляемых документов 0.2 % мин. 50 AZN
Выдача документов в счет платежа либо акцепта 0.2 % мин. 50 AZN
Выдача документов без платежа либо акцепта 0.1 % мин. 50 AZN
Возврат оплаченных документов 50 AZN
Изменение условий / аннулирование инкассо 50 AZN
icarət maliyyələşdirmə

img

Проверка отправляемых документов 0.2 % мин. 50 AZN
Выдача документов в счет платежа либо акцепта 0.2 % мин. 50 AZN
Выдача документов без платежа либо акцепта 0.1 % мин. 50 AZN
Возврат оплаченных документов 50 AZN
Изменение условий / аннулирование инкассо 50 AZN