AZ
Bolkart Gold kredit
Ümumi məqsədlər üçün
img
Valyuta
AZN
Keşbek
25%-dək
Müddət
35 ay
Nağdlaşdırma imkanı
100%
Kart haqqında
 • Ərizəçi: Yaşı min. 18 - kartın bitmə müddətinə maks. 70 olan, dövlət və özəl müəssisələrin əməkdaşları və təqaüdçülər.
 • Qeydiyyat: Azərbaycan Respublikası ərazisi.
 • Tələb olunan sənədlər: şəxsiyyət vəsiqəsi, iş yerindən /təqaüd haqqında arayış və ya rəsmi gəlirləri təsdiq edən digər sənədlər.
 • Əmək haqqı tələbi: min. 700 AZN
 • Kartın illik xidmət haqqı: yoxdur

  Kartın qiyməti: 50 AZN

 • Təmassız ödəniş: Təmassız ödəniş funksiyası dedikdə Pin kod daxil edilmədən kartla 100 manatdan çox olmayan məbləğlər həddində əməliyyatların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
 • 200 AZN-dən çox nağdsız dövriyyə zamanı kredit kartı üzrə 1.5% KEŞBEK əldə edə bilərsiniz. ATM Cash, POS Cash, Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna), rabitə, mobil operator ödənişləri, mərc oyunları, dövlət və kommunal ödənişlər, Quasi Cash (pul kisələri ilə bağlı xidmətlər), kuryer və karqo xidmətləri, vergi ödənişləri, istiqraz, cərimə ödənişləri, məhkəmə xərcləri (aliment) üzrə ödənişlər, dövriyyə kimi nəzərə alınmır və keşbek hesablanmır. “DOSTBANK” mobil tətbiqi vasitəsi ilə aparılan əməliyyatlar üzrə KEŞBEK hesablanmır. Ay ərzində hər bir müştəri maksimum 100 AZN keşbek qazana bilər. 0.01 AZN-dən az olan keşbek məbləğləri nəzərə alınmır.

  01.03.2024-cü il tarixindən etibarən sahələr üzrə qazanılan keşbek məbləğinə limitlər təyin edilmişdir. Limitlərlə tanış olmaq üçün "Keşbek şərtləri" bölməsinə keçid edə bilərsiniz.

 • Yenilik: Bol 1 opsiyası və/ və ya Nağdlaşdırma zamanı istifadə edilmiş məbləğlər üzrə aşağıdakı şərtlər 01.01.2024-cü il tarixindən etibarən qüvvəyə minəcək. Belə ki, Bank tərəfindən güzəşt müddəti tətbiq edilən əməliyyatlar nəticəsində yaranmış borc məbləğlərinə Kredit sazişində razılaşdırılmış ilk tarix aralığından sonrakı növbəti ödəniş aralığınadək olan müddət ərzində faizlərin hesablanması üzrə güzəşt müəyyən edilir. Qeyd edilən müddətdə əsas borc məbləği tam olaraq geri ödənilmədikdə, ödənilməmiş məbləğə güzəşt müddəti verilən müddətin sonuncu günündən əvvəlki 30 gün müddəti üçün aylıq 2,09% həcmində birdəfəlik faizlər, güzəşt müddəti bitən andan etibarən isə gündəlik əsasda aylıq 2,09% həcmində faiz hesablanır və müəyyən edilmiş ödəniş aralığından etibarən Müştərinin həmin anadək hesablanmış faiz məbləğləri ilə bərabər, həmçinin yaranmış əsas borc məbləğinin, Bank tərəfindən ayrı qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, 24 ay (36 ay) ərzində ən azı 1/24 (1/36) və ya Bank tərəfindən müəyyən edilən digər nisbətdə olan hissəsini Banka geri ödəmək öhdəliyi yaranır. Faizlərin hesablanması ümumi borc məbləği tam ödənilənədək aparılır.
 • Qeyd: Müştərilərə kreditin ayrılıb-ayrılmaması qərarı onların kredit tarixçəsi, öhdəlikləri, iş yeri və rəsmi gəlirlərindən aslı olaraq müəyyən edilir.