AZ
Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditləri
Valyuta:
AZN
Komissiya:
Kreditin rəsmiləşdirilməsinə görə 0.1%
FİFD:
illik 8%
Ödəniş növü:
Aylıq annuitetlə (Ödəniş qrafiki əsas məbləğ üzrə qabaqlandığı halda, faiz gecikmələri gecikmə kimi nəzərə alınmır)
Kredit şərtləri
 • Kredit Azərbaycan manatı ilə verilməlidir
 • Kredit Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına verilməlidir
 • Kredit, üzərində mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınmış yaşayış sahəsinin alınmasına verilməlidir
 • Güzəştli ipoteka krediti, yaşayış sahəsinin 1 kvadratmetri üçün hesablanan qiyməti güzəştli ipoteka kreditinin verilmə tarixinə Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonalarda, ölkənin digər şəhər və rayon ərazilərində orta bazar qiymətindən artıq olmayan yaşayış sahələrinin alınmasına verilməlidir
 • Güzəştli ipoteka kreditinin məbləği kreditin verildiyi tarixə ipoteka ilə yüklü edilən yaşayış sahəsinin qiymətinin 90 faizindən, güzəştli ipotekaya aid olmayan kreditin məbləği isə 85 faizindən çox olmamalıdır
 • İpoteka kreditləri üzrə ödəniləcək aylıq məbləğ borcalanın (borcalanların) aylıq məcmu gəlirinin 70%-dən çox olmamalıdır
 • Borcalanın (borcalanların) və onun ailəsinin həyatı və fəaliyyəti ilə əlaqədar müntəzəm ödənişlər hər bir ailə üzvünün saxlanılması üçün xərc ölkə üzrə müəyyən olunmuş yaşayış minimumundan az götürülə bilməz.
 • Kreditin son ödəniş tarixinə borcalanın (borcalanların) yaşı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş pensiya yaş həddindən çox olmamalıdır
 • Kredit yaşayış sahəsinin ipotekası ilə təmin olunmalıdır
 • İpoteka ilə yüklü edilən yaşayış sahəsi Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən təsdiq olunmuş siyahıya daxil olan və onunla əməkdaşlığa dair müqavilə bağlamış müstəqil qiymətləndirici tərəfindən qiymətləndirilməlidir
 • İpoteka saxlayanın hüquqları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmalıdır
 • Kredit üzrə əsas borc və hesablanmış faizlər hər ay bərabər hissələrlə (annuitet ödənişlər) ödənilməlidir
 • İpoteka ilə yüklü edilmiş daşınmaz əmlakın bazar qiyməti əsas götürülərək ipoteka ilə təmin edilən kreditin həcmindən az olmamaq şərtilə sığortalanmalıdır
 • Həyat sığorta müqaviləsi. Borcalanların həyat sığortası onların ipoteka kreditinin məbləği hesablanarkən gəlirlərinin xüsusi çəkisinə proporsional qaydada aparılmalı və borcalanların həyat sığortasının ümumi məbləği ipoteka krediti məbləğindən az olmamalıdır.
 • Güzəştli kredit kimlərə verilə bilər? • Gənc ailənin üzvü olan aşağıdakı şəxslər: 1. Şəhid ailəsinin üzvü (əri/arvadı, övladları); 2. Milli Qəhrəman (özü, əri/arvadı, övladları); 3. Məcburi köçkün və ya ona bərabər tutulan şəxs; 4. Ən azı 3 il dövlət qulluğunda qulluq edən, o cümlədən dövlət qulluğunun xüsusi növündə xidmət keçən şəxs; 5. Ən azı 3 il dövlət ümumtəhsil məktəbində müəllim işləyən şəxs; 6. Ən azı 5 il jurnalist işləyən və Media Reyestrinə daxil edilmiş şəxs. ( gənc ailə ) 7. Ən azı 15 il jurnalist işləyən və Media Reyestrinə daxil edilmiş şəxs. 8. Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan şəxs; 9. İdman sahəsində xüsusi xidmətləri olan şəxs (fəxri bədən tərbiyəsi və idman xadimi, ölkə miqyaslı yarışların qalibi (I yer), beynəlxalq miqyaslı yarışların mükafatçısı (I, II və ya III yer).

Kredit kalkulyatoru

Kredit məbləği
0AZN
100000150000
Kredit müddəti
0ay
330
Aylıq ödəniş
0AZN
Ümumi məbləğ AZN

İlkin hesablama

Müraciət et