EN
«Dynamic» deposit
img
img
Currency
AZN, EUR, USD
img
Payment of interest
Monthly, on maturity
img
Increasing deposit
------
img
Documentation
5 minutes
Deposit terms
 • Əmanətin ilkin məbləği: 100 AZN/USD/EUR
 • Əmanətin valyutası: AZN/USD/EUR
 • Vergi Məcəlləsinin 102.1.22 maddəsinin 1 yanvar 2024-cü il tarixindən qüvvəyə minən dəyişikliyinə əsasən:

  - yerli bank və xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən fiziki şəxslərin hər bir bankda (xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialında) milli valyutada olan depozitlər üzrə hesablanan aylıq faiz gəlirlərinin 200 manatadək olan hissəsi vergidən azad edilir;

  - yerli bank və xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən fiziki şəxslərin hər bir bankda (xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialında) milli valyutada olan depoziti 18 ay və daha artıq müddətə yerləşdirildikdə və depozitin məbləği 18 aydan tez olmayaraq ödənildikdə hesablanan faiz gəlirlərinin tam hissəsi 3 il müddətinə vergidən azad edilir.

 • Əmanətin artırılması şərtləri

  AZN valyutasında cəlb edilən və prolonqasiya edilən əmanət məbləği əmanət müddətinin yarısınadək (o cümlədən, əmanət prolonqasiya olunduğu halda, prolonqasiya müddətinin yarısınadək) istənilən məbləğdə artırıla bilər.

  USD və EUR valyutasında cəlb edilən və prolonqasiya edilən əmanətlərdə əmanət müqaviləsi bağlanan tarixə yerləşdirilən əmanətlər üzrə maksimum ilkin müqavilə məbləği*, prolonqasiya edilmiş əmanət müqavilələri üzrə isə prolonqasiya olunmuş əmanət məbləği həddində, lakin hər iki hal üzrə ümumi məbləğ 200 000 (iki yüz min) USD/EUR–dan çox olmamaq şərtilə, əmanət müddətinin yarısınadək (o cümlədən, əmanət prolonqasiya olunduğu halda, prolonqasiya müddətinin yarısınadək) artırıla bilər.

  *İlkin müqavilə məbləği dedikdə, əmanət müqaviləsi bağlanan zaman əmanət qismində yerləşdirilən məbləğ nəzərdə tutulur.

 • Faizlərin ödənilməsi: Aylıq, müddətin sonunda
 • Müddət: 1 aydan 36 ayadək (EUR valyutalarında müddət 12 aydan başlayaraq)
 • Faiz dərəcəsi:

  AZN valyutasında: min 4.50% - maks. 11.50%

  USD valyutasında: min.0.10% - maks. 3.30%

  EUR valyutasında: 1.00% - maks. 1.70%

 • Əmanətin azaldılması: İcazə verilir.

  Azaldılan məbləğin minimumu: 100 AZN/USD/EUR

 • Əmanətlər USD valyutası üzrə 12,18, 24 və 36 aylıq müddətlərdə sığortalı faizlər həddində yerləşdirildikdə, əmanət faizi:

  12 aylıq: 2.20% (aylıq) - 2.50% (müddətin sonu)

  18 aylıq: 2.30% (aylıq) - 2.50% (müddətin sonu)

  24 aylıq: 2.30% (aylıq) - 2.50% (müddətin sonu)

  36 aylıq: 2.40% (aylıq) - 2.50% (müddətin sonu)

 • Əmanətin maksimal məbləği: məhdudiyyət yoxdur
Interest rates
Period
Monthly payment of interest
At the end of the period
AZN USD
1
4,50%
4,50%
2
4,50%
4,50%
3
4,50%
4,50%
4
5,00%
5,00%
5
5,00%
5,00%
6
5,90%
6,00%
7
6,40%
6,50%
8
6,90%
7,00%
9
7,30%
7,50%
10
7,80%
8,00%
11
8,20%
8,50%
12
9,50%
10,00%
18
9,50%
10,00%
24
10,00%
10,50%
36
10,50%
11,00%
1
0.10%
0.10%
2
0.10%
0.10%
3
0.10%
0.10%
4
0.20%
0.20%
5
0.40%
0.40%
6
0.70%
0.70%
7
0.90%
0.90%
8
1.10%
1.10%
9
1.30%
1.30%
10
1.50%
1.50%
11
1.70%
1.70%
12
3.00%
3.10%
18
3.10%
3.20%
24
3.10%
3.20%
36
3.20%
3.30%

Deposit calculator

Amount
500
Period
1Month
16
Total
0
Interest income0
Interest rate0