EN
Human resources

Our Bank offers you a wide range of opportunities to build a career and move forward.

Advantages
  • İnsаn Resurslаrı «Bаnk of Bаku»nun əsаs аktivləridir! İnsan Resursları siyasəti, Bankın strateji məqsədlərinə çatması üçün bankın dəyərlərini qəbul edən peşəkar bir komanda yaradaraq, qarşılıqlı maraqlar balansını düzgün seçməklə bu məqsədlərin həyata keçirilməsini təmin etməkdən ibarətdir.
  • «Bank of Baku»da beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan İnsan Resurslarının İdarəedilməsi prosesi qurulmuşdur. Bunlardan Testləşdirmə və işəqəbul, İR analitika, Təlim və inkişaf, Performans dəyərləndirmə və motivasiya funksiyalarını vurğulamaq olar.