EN

Ticarət maliyyələşdirmə

Encashment

Clean encashment, Documentary encashment

img
 • Tender zəmanəti. Tender iştirakçısı üçün bank tərəfindən verilən yazılı bir zəmanətdir. Eyni zamanda, maliyyə təşkilatı hər hansı bir iştirakçı tenderin şərtlərinə riayət etmək hüququna malikdir.
 • Avans ödənişin geri qaytarılması zəmanəti. Bu zəmanət növü satıcının malın, işin və xidmətlərin təmin edilməsi üzrə öhdəliklərinə əsasən əvvəlcədən ödənişin (avans ödənişin) qaytarılmasıdır. Satıcının (Applikantın) öhdəliklərini icra etmədiyi hallarda avans ödənişinin geri qaytarılması üçün təminatdır.
 • Müqavilənin yerinə yetirilməsi qarantiyası. Müqavilə əsasında xidmətlərin vaxtında göstərilməsi və çatdırılmasını təmin etmək üçün müqavilənin yerinə yetirilməsinin bank qarantiyasıdır.
 • Ödəniş zəmanəti. Malların və xidmətlərin ödənilməsi üzrə öhdəliklərin təmin edilməsi üçün istifadə olunan Bank zəmanətinin növüdür. Əsasən, ödəniş zəmanəti ticarət kreditinin alınması ücün istifadə olunur.
 • Rezervli akkreditiv. Bu bank emitent, benefisiar (idxalçı, təchizatçı) qarsısında olan yazılı öhdəlikdir. Sifarişçiyə (idxalçıya, alıcıya) müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə benefisiar ödəniş üçün yazılı müraciət təqdim etməlidir.
Guarantees

Bank qarantiyaları-İki biznes tərəfdaşı arasında bağlanmış müqavilə əsasında birinin digəri qarşısında öhdəliklərinin təminat üsuludur. Bankımızla korporativ əməkdaşlıq çərçivəsində aşağıdakı şərtlərə uyğun formada qarantiyaların verilməsi mümkündür:

img
Tariflər
 • Tender zəmanəti. Tender iştirakçısı üçün bank tərəfindən verilən yazılı bir zəmanətdir. Eyni zamanda, maliyyə təşkilatı hər hansı bir iştirakçı tenderin şərtlərinə riayət etmək hüququna malikdir.
 • Avans ödənişin geri qaytarılması zəmanəti. Bu zəmanət növü satıcının malın, işin və xidmətlərin təmin edilməsi üzrə öhdəliklərinə əsasən əvvəlcədən ödənişin (avans ödənişin) qaytarılmasıdır. Satıcının (Applikantın) öhdəliklərini icra etmədiyi hallarda avans ödənişinin geri qaytarılması üçün təminatdır.
 • Müqavilənin yerinə yetirilməsi qarantiyası. Müqavilə əsasında xidmətlərin vaxtında göstərilməsi və çatdırılmasını təmin etmək üçün müqavilənin yerinə yetirilməsinin bank qarantiyasıdır.
 • Ödəniş zəmanəti. Malların və xidmətlərin ödənilməsi üzrə öhdəliklərin təmin edilməsi üçün istifadə olunan Bank zəmanətinin növüdür. Əsasən, ödəniş zəmanəti ticarət kreditinin alınması ücün istifadə olunur.
 • Rezervli akkreditiv. Bu bank emitent, benefisiar (idxalçı, təchizatçı) qarsısında olan yazılı öhdəlikdir. Sifarişçiyə (idxalçıya, alıcıya) müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə benefisiar ödəniş üçün yazılı müraciət təqdim etməlidir.
Documentary letter of credit

Bankımızla korporativ əməkdaşlıq çərçivəsində aşağıdakı şərtlərlə sənədli akkreditivlərin verilməsi mümkündür:

img
Tariflər
 • Tender zəmanəti. Tender iştirakçısı üçün bank tərəfindən verilən yazılı bir zəmanətdir. Eyni zamanda, maliyyə təşkilatı hər hansı bir iştirakçı tenderin şərtlərinə riayət etmək hüququna malikdir.
 • Avans ödənişin geri qaytarılması zəmanəti. Bu zəmanət növü satıcının malın, işin və xidmətlərin təmin edilməsi üzrə öhdəliklərinə əsasən əvvəlcədən ödənişin (avans ödənişin) qaytarılmasıdır. Satıcının (Applikantın) öhdəliklərini icra etmədiyi hallarda avans ödənişinin geri qaytarılması üçün təminatdır.
 • Müqavilənin yerinə yetirilməsi qarantiyası. Müqavilə əsasında xidmətlərin vaxtında göstərilməsi və çatdırılmasını təmin etmək üçün müqavilənin yerinə yetirilməsinin bank qarantiyasıdır.
 • Ödəniş zəmanəti. Malların və xidmətlərin ödənilməsi üzrə öhdəliklərin təmin edilməsi üçün istifadə olunan Bank zəmanətinin növüdür. Əsasən, ödəniş zəmanəti ticarət kreditinin alınması ücün istifadə olunur.
 • Rezervli akkreditiv. Bu bank emitent, benefisiar (idxalçı, təchizatçı) qarsısında olan yazılı öhdəlikdir. Sifarişçiyə (idxalçıya, alıcıya) müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə benefisiar ödəniş üçün yazılı müraciət təqdim etməlidir.
Ticarət maliyyələşdirmə

img
 • Tender zəmanəti. Tender iştirakçısı üçün bank tərəfindən verilən yazılı bir zəmanətdir. Eyni zamanda, maliyyə təşkilatı hər hansı bir iştirakçı tenderin şərtlərinə riayət etmək hüququna malikdir.
 • Avans ödənişin geri qaytarılması zəmanəti. Bu zəmanət növü satıcının malın, işin və xidmətlərin təmin edilməsi üzrə öhdəliklərinə əsasən əvvəlcədən ödənişin (avans ödənişin) qaytarılmasıdır. Satıcının (Applikantın) öhdəliklərini icra etmədiyi hallarda avans ödənişinin geri qaytarılması üçün təminatdır.
 • Müqavilənin yerinə yetirilməsi qarantiyası. Müqavilə əsasında xidmətlərin vaxtında göstərilməsi və çatdırılmasını təmin etmək üçün müqavilənin yerinə yetirilməsinin bank qarantiyasıdır.
 • Ödəniş zəmanəti. Malların və xidmətlərin ödənilməsi üzrə öhdəliklərin təmin edilməsi üçün istifadə olunan Bank zəmanətinin növüdür. Əsasən, ödəniş zəmanəti ticarət kreditinin alınması ücün istifadə olunur.
 • Rezervli akkreditiv. Bu bank emitent, benefisiar (idxalçı, təchizatçı) qarsısında olan yazılı öhdəlikdir. Sifarişçiyə (idxalçıya, alıcıya) müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə benefisiar ödəniş üçün yazılı müraciət təqdim etməlidir.