EN

Encashment

Encashment

Clean encashment, Documentary encashment

img

Fees

Type of service Fee rate (Note: the fees remain fixed irrespective of the currency of the transaction)
Review of outgoing documentation 0.2 % min. 50 AZN
Issue of documents versus payment or acceptance 0.2 % min. 50 AZN
Issue of documents without payment or acceptance 0.1 % min. 50 AZN
Return of unpaid documentation 50 AZN
Modification of terms / Cancellation of encashment 50 AZN
Guarantees

Bank qarantiyaları-İki biznes tərəfdaşı arasında bağlanmış müqavilə əsasında birinin digəri qarşısında öhdəliklərinin təminat üsuludur. Bankımızla korporativ əməkdaşlıq çərçivəsində aşağıdakı şərtlərə uyğun formada qarantiyaların verilməsi mümkündür:

img
Tariflər

Daxil olan qarantiyalar

Xidmətin adı Bankın standart tarifi
Review of outgoing documentation 0.2 % min. 50 AZN
Issue of documents versus payment or acceptance 0.2 % min. 50 AZN
Issue of documents without payment or acceptance 0.1 % min. 50 AZN
Return of unpaid documentation 50 AZN
Modification of terms / Cancellation of encashment 50 AZN
Documentary letter of credit

Bankımızla korporativ əməkdaşlıq çərçivəsində aşağıdakı şərtlərlə sənədli akkreditivlərin verilməsi mümkündür:

img
Tariflər

İdxal akkreditivləri üzrə

Xidmətin adı Bankın standart tarifi
Review of outgoing documentation 0.2 % min. 50 AZN
Issue of documents versus payment or acceptance 0.2 % min. 50 AZN
Issue of documents without payment or acceptance 0.1 % min. 50 AZN
Return of unpaid documentation 50 AZN
Modification of terms / Cancellation of encashment 50 AZN
Ticarət maliyyələşdirmə

img

Review of outgoing documentation 0.2 % min. 50 AZN
Issue of documents versus payment or acceptance 0.2 % min. 50 AZN
Issue of documents without payment or acceptance 0.1 % min. 50 AZN
Return of unpaid documentation 50 AZN
Modification of terms / Cancellation of encashment 50 AZN