Currency rates Call you back
Feedback
All sections
All sections
All sections
Banners main page
About the bank
Corporate banking
Cards
Loans
Deposits
Urgent money transfers
Online services
News
Bankımız mediada
Loyalty club
Cash operations
Documentary operations
Announcements
Plastik kartlar
Branches and ATMs
Videos
Selectors
Ads
Card services
Debet cards
Local cards
Credit cards
For business
Virtual cards
Security Requirements
Cash loans
Kredit kartlar
İPOTEKA KREDİTLƏRİ
Business loans
When
Service time
Monday - Friday (10: 00-18: 00)

Bank in numbers

Breakdown of gross portfolio by geographical segment
pdf
II quarterly 2019
(154 kb)
18-07-2019
pdf
I quarterly 2019
(170 kb)
10-04-2019
Breakdown of gross portfolio by economic sectors
pdf
II quarterly 2019
(15 kb)
18-07-2019
pdf
I quarterly 2019
(38 kb)
10-04-2019
Breakdown of overdue loans by economic sectors
pdf
II quarterly 2019
(12 kb)
18-07-2019
pdf
I quarterly 2019
(175 kb)
10-04-2019
Off balance liabilities
xlsx
IV quarterly 2021
(37 kb)
26-01-2022
Information on Subsidiaries and Associates (title, legal status, areas of activity) and share of bank in the capital
pdf
II quarterly 2019
(115 kb)
18-07-2019
pdf
I quarterly 2019
(274 kb)
09-04-2019
Information on other investment securities issued by bank (a look, par value, payment term, profitability, the rights of the owner of securities)
pdf
II quarterly 2019
(8 kb)
18-07-2019
pdf
I quarterly 2019
(171 kb)
10-04-2019
Information on shares that bank issued (type of securities, face value, maturity, profitability, the rights of the holder of securities)
pdf
I quarterly 2019
(171 kb)
10-04-2019
The largest loan to a borrower or borrowers group and ratio of the largest loan to total equity
pdf
II quarterly 2019
(10 kb)
18-07-2019
pdf
I quarterly 2019
(35 kb)
10-04-2019
Total amount of related party loans, (legal entities and individuals) (total) (%)
pdf
II quarterly 2019
(11 kb)
18-07-2019
pdf
I quarterly 2019
(173 kb)
30-04-2019
Number of minor shareholders (control can not be exercised through any kind of influence on the management of the bank) and their participation
pdf
II quarterly 2019
(9 kb)
18-07-2019
pdf
I quarterly 2019
(173 kb)
10-05-2019
Classification of assets and liabilities with fixed and variable interest rate
xlsx
report
(42 kb)
26-01-2022
Classification of interest rate sensitivity
pdf
report
(7 kb)
31-05-2019
Maturity distribution
xlsx
report
(839 kb)
25-05-2019
Information about shareholders and their ownership interests
xlsx
report
(748 kb)
31-05-2019
The open foreign exchange position individually or collectively for each of the major currencies of the bank
xlsx
report
(13 kb)
31-05-2019
Amount of overdue loans and overdue loans to gross loan portfolio
pdf
II quarterly 2019
(9 kb)
18-07-2019
pdf
I quarterly 2019
(172 kb)
10-04-2019
Total amount of Non Standart Loans, their amount in each categorie and weight of Non Standart Loans in Gross Loan Portfolio
xlsx
hesabat
(34 kb)
27-01-2021
Amount of Genearal and Specific Provisions and their ratios in Gross Portfolio
pdf
II quarterly 2019
(10 kb)
18-07-2019
pdf
I quarterly 2019
(174 kb)
09-04-2019
Breakdown of Overdue Loans due to Region
xlsx
IV quarterly 2021
(36 kb)
26-01-2022
Stress test
pdf
report
(45 kb)
31-05-2019
Maliyyə göstəriciləri
xlsx
report
(15 kb)
26-01-2022
Aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış bütün əqdlər
xlsx
report
(326 kb)
26-01-2022
Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə
xlsx
report
(37 kb)
27-01-2021
İnvestisiyaların həcmi və mənbəyi barədə məlumat
xlsx
report
(11 kb)
26-01-2022
İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti
xlsx
report
(34 kb)
26-01-2022
Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar
xlsx
report
(33 kb)
26-01-2022
Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri
xlsx
report
(35 kb)
26-01-2022
Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü
xlsx
report
(35 kb)
27-01-2021
Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat
xlsx
report
(56 kb)
26-01-2022
Qiymətli kağızların dövriyyəsi və gəlirliyi
xlsx
report
(11 kb)
26-01-2022
Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı
xlsx
report
(42 kb)
27-01-2021
Törəmə təsərrüfat cəmiyyətləri barədə məlumat
xlsx
report
(9 kb)
26-01-2022
Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin hecinq alətləri
xlsx
report
(33 kb)
27-01-2021
Xüsusi əhəmiyyətli bütün əqdlər (bankın xalis aktivlərinin dəyərinin iyirmi beş faizindən artıq məbləğdə olan əqdlər)
xlsx
report
(10 kb)
26-01-2022
Cəlb olunmuş maliyyə vəsaitləri
xlsx
hesabat
(9 kb)
29-01-2021
Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında
xlsx
hesabat
(9 kb)
26-01-2022
Bank of Baku © 2022
Site by Jeykhun Imanov Studio