AZ
"Dinamik" əmanət
img
img
Valyuta
AZN, EUR, USD
img
Faizlərin ödənilməsi
Aylıq, müddətin sonunda
img
Əmanətin artırılması
Əmanət müddətinin yarısınadək
img
Sənədləşdirmə
5 dəqiqə
Əmanət şərtləri
 • Əmanətin ilkin məbləği: 100 AZN/USD/EUR
 • Əmanətin valyutası: AZN/USD/EUR
 • Vergi Məcəlləsinin 102.1.22 maddəsinin 1 yanvar 2024-cü il tarixindən qüvvəyə minən dəyişikliyinə əsasən:

  - yerli bank və xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən fiziki şəxslərin hər bir bankda (xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialında) milli valyutada olan depozitlər üzrə hesablanan aylıq faiz gəlirlərinin 200 manatadək olan hissəsi vergidən azad edilir;

  - yerli bank və xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən fiziki şəxslərin hər bir bankda (xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialında) milli valyutada olan depoziti 18 ay və daha artıq müddətə yerləşdirildikdə və depozitin məbləği 18 aydan tez olmayaraq ödənildikdə hesablanan faiz gəlirlərinin tam hissəsi 3 il müddətinə vergidən azad edilir.

 • Əmanətin artırılması şərtləri

  AZN valyutasında cəlb edilən və prolonqasiya edilən və müddəti 12 aydan çox olmayan əmanətlərdə əmanət məbləği əmanət müddətinin yarısınadək (o cümlədən, əmanət prolonqasiya olunduğu halda, prolonqasiya müddətinin yarısınadək) istənilən məbləğdə artırıla bilər. AZN valyutasında cəlb edilən və prolonqasiya edilən və müddəti 12 aydan çox olan əmanətlərdə əmanət müqaviləsi bağlanan tarixə yerləşdirilən əmanətlər üzrə maksimum ilkin müqavilə məbləği*, prolonqasiya olunmuş əmanət müqavilələri üzrə isə prolonqasiya olunmuş əmanət məbləği həddində, əmanət müddətinin yarısınadək (o cümlədən, əmanət prolonqasiya olunduğu halda, prolonqasiya müddətinin yarısınadək) artırıla bilər. Qeyd edilən şərtlər 14.05.2024-cü il tarixindən qüvvəyə minəcəkdir.

  Cari halda AZN valyutasında cəlb edilən və prolonqasiya edilən əmanət məbləği əmanət müddətinin yarısınadək (o cümlədən, əmanət prolonqasiya olunduğu halda, prolonqasiya müddətinin yarısınadək) istənilən məbləğdə artırıla bilər.

  USD və EUR valyutasında cəlb edilən və prolonqasiya edilən əmanətlərdə əmanət müqaviləsi bağlanan tarixə yerləşdirilən əmanətlər üzrə maksimum ilkin müqavilə məbləği*, prolonqasiya edilmiş əmanət müqavilələri üzrə isə prolonqasiya olunmuş əmanət məbləği həddində, lakin hər iki hal üzrə ümumi məbləğ 200 000 (iki yüz min) USD/EUR–dan çox olmamaq şərtilə, əmanət müddətinin yarısınadək (o cümlədən, əmanət prolonqasiya olunduğu halda, prolonqasiya müddətinin yarısınadək) artırıla bilər.

  *İlkin müqavilə məbləği dedikdə, əmanət müqaviləsi bağlanan zaman əmanət qismində yerləşdirilən məbləğ nəzərdə tutulur.

 • Faizlərin ödənilməsi: Aylıq, müddətin sonunda
 • Müddət: 1 aydan 36 ayadək (EUR valyutalarında müddət 12 aydan başlayaraq)
 • Faiz dərəcəsi:

  AZN valyutasında: min 4.50% - maks. 11.50%

  USD valyutasında: min.0.10% - maks. 3.30%

  EUR valyutasında: 1.00% - maks. 1.70%

 • Əmanətin azaldılması: İcazə verilir.

  Azaldılan məbləğin minimumu: 100 AZN/USD/EUR

 • Əmanətlər USD valyutası üzrə 12,18, 24 və 36 aylıq müddətlərdə sığortalı faizlər həddində yerləşdirildikdə, əmanət faizi:

  12 aylıq: 2.20% (aylıq) - 2.50% (müddətin sonu)

  18 aylıq: 2.30% (aylıq) - 2.50% (müddətin sonu)

  24 aylıq: 2.30% (aylıq) - 2.50% (müddətin sonu)

  36 aylıq: 2.40% (aylıq) - 2.50% (müddətin sonu)

 • Əmanətin maksimal məbləği: məhdudiyyət yoxdur
Faiz dərəcələri
Müddət
Faizlərin aylıq ödənişi
Müddətin sonunda
AZN USD
1
4,50%
4,50%
2
4,50%
4,50%
3
4,50%
4,50%
4
5,00%
5,00%
5
5,00%
5,00%
6
5,90%
6,00%
7
6,40%
6,50%
8
6,90%
7,00%
9
7,30%
7,50%
10
7,80%
8,00%
11
8,20%
8,50%
12
9,00%
9,50%
18
9,00%
9,50%
24
9,50%
10,00%
36
10,00%
10,50%
1
0.10%
0.10%
2
0.10%
0.10%
3
0.10%
0.10%
4
0.20%
0.20%
5
0.40%
0.40%
6
0.70%
0.70%
7
0.90%
0.90%
8
1.10%
1.10%
9
1.30%
1.30%
10
1.50%
1.50%
11
1.70%
1.70%
12
3.00%
3.10%
18
3.10%
3.20%
24
3.10%
3.20%
36
3.20%
3.30%

Əmanət kalkulyatoru

Məbləğ
500
Müddət
1Ay
16
Ümumi
0
Faiz gəliri0
Faiz dərəcəsi0