AZ

Zəmanətlər

Zəmanətlər

Tender zəmanəti, Əvvəlcədən ödənişin qaytarılmasının zəmanəti, Öhdəliklərin icra edilməsinin zəmanəti

img
Tariflər
  • Bankın zəmanətlər üzrə tarif dərəcələri ilə tanış olun: zəmanətlər üçün nəzərdə tutulan tariflər “Stand-by” tipli akkreditivlərə də şamil edilir

Çıxan zəmanətlər üzrə

Zəmanətlər üçün nəzərdə tutulan tariflər “Stand-by” tipli akkreditivlərə də şamil edilir Tarif dərəcəsi (qeyd : tariflər əməliyyatın hansı valyutada aparılmasından asılı olmayaraq sabitdir)
Zəmanətin verilməsi 0.2% min. 50 AZN
Şərtlərin dəyişdirilməsi / zəmanətin ləğv edilməsi (məbləğin artırılmasından başqa) 50 AZN
Məbləğin artırılması (artırılan məbləğdən) 0.2% min. 50 AZN
Zəmanət üzrə vəsaitin köçürülməsi (hər köçürmə üzrə) 0.3 % min. 20 AZN max. 300 AZN

Daxil olan zəmanətlər üzrə

Zəmanətlər üçün nəzərdə tutulan tariflər “Stand-by” tipli akkreditivlərə də şamil edilir Tarif dərəcəsi (qeyd : tariflər əməliyyatın hansı valyutada aparılmasından asılı olmayaraq sabitdir)
Zəmanətin avizo olunması ( bankın təsdiqi olmadan ) 0.1%, min. 50 AZN
Zəmanətin avizo olunması ( bankın təsdiqi ilə ) 1.5 % illik min. 50 AZN (hər tam və ya natamam rüb üzrə)
Şərtlərin dəyişdirilməsi / zəmanətin ləğv edilməsi (məbləğin artırılmasından başqa) 50 AZN
Məbləğin artırılması (artırılan məbləğdən) 0.1 % min. 50 AZN
Zəmanət üzrə vəsaitin artırılması (bankın təsdiqi olduqda) 1.5 % illik min. 50 AZN (hər tam və ya natamam rüb üzrə)
Akkreditiv

Kommersiya, Rezervli Stand-by Təsdiqlənmiş/Təsdiqlənməmiş Geri çağırılan/Geri çağırılmayan

img
Tariflər
  • Bankın zəmanətlər üzrə tarif dərəcələri ilə tanış olun: zəmanətlər üçün nəzərdə tutulan tariflər “Stand-by” tipli akkreditivlərə də şamil edilir

İdxal akkreditivləri üzrə

Xidmətin adı Tarif dərəcəsi (qeyd: tariflər əməliyyatın hansı valyutada aparılmasından asılı olmayaraq sabitdir)
Zəmanətin verilməsi 0.2% min. 50 AZN
Şərtlərin dəyişdirilməsi / zəmanətin ləğv edilməsi (məbləğin artırılmasından başqa) 50 AZN
Məbləğin artırılması (artırılan məbləğdən) 0.2% min. 50 AZN
Zəmanət üzrə vəsaitin köçürülməsi (hər köçürmə üzrə) 0.3 % min. 20 AZN max. 300 AZN

İxrac akkreditivləri üzrə

Xidmətin adı Tarif dərəcəsi (qeyd: tariflər əməliyyatın hansı valyutada aparılmasından asılı olmayaraq sabitdir)
Zəmanətin avizo olunması ( bankın təsdiqi olmadan ) 0.1%, min. 50 AZN
Zəmanətin avizo olunması ( bankın təsdiqi ilə ) 1.5 % illik min. 50 AZN (hər tam və ya natamam rüb üzrə)
Şərtlərin dəyişdirilməsi / zəmanətin ləğv edilməsi (məbləğin artırılmasından başqa) 50 AZN
Məbləğin artırılması (artırılan məbləğdən) 0.1 % min. 50 AZN
Zəmanət üzrə vəsaitin artırılması (bankın təsdiqi olduqda) 1.5 % illik min. 50 AZN (hər tam və ya natamam rüb üzrə)