AZ

Akkreditiv

Zəmanətlər

Tender zəmanəti, Əvvəlcədən ödənişin qaytarılmasının zəmanəti, Öhdəliklərin icra edilməsinin zəmanəti

Tariflər
  • Bankın akkreditiv əməliyyatları üzrə tarif dərəcələri ilə tanış olun

Çıxan zəmanətlər üzrə

Zəmanətlər üçün nəzərdə tutulan tariflər “Stand-by” tipli akkreditivlərə də şamil edilir Tarif dərəcəsi (qeyd : tariflər əməliyyatın hansı valyutada aparılmasından asılı olmayaraq sabitdir)
Akkreditivin açılması 0.2 % min. 100 AZN
Sənədlərin yoxlanılması (hər sənədlər toplusu üçün) 0.1 % min. 50 AZN
Sənədlərdə uyğunsuzluqlara görə xarici banklara sorğu 20 AZN
Akkreditiv üzrə vəsaitin köçürülməsi (hər köçürmə üzrə) 0.1 % min. 20 AZN max. 300 AZN
Məbləğin artırılması (artırılan məbləğdən) 0.2 % min. 50 AZN
Şərtlərin dəyişdirilməsi və ya akkreditivin ləğvi (məbləğin artırılmasından başqa) 50 AZN

Daxil olan zəmanətlər üzrə

Zəmanətlər üçün nəzərdə tutulan tariflər “Stand-by” tipli akkreditivlərə də şamil edilir Tarif dərəcəsi (qeyd : tariflər əməliyyatın hansı valyutada aparılmasından asılı olmayaraq sabitdir)
Akkreditivin avizo olunması (bankın təsdiqi olmadan) 0.1% min. 50 AZN
Akkreditivin avizo olunması (bankın təsdiqi ilə) 1.5 % illik min 50 AZN (hər tam və ya natamam rüb üzrə)
Sənədlərin yoxlanılması (hər sənədlər toplusu üçün) 0.1% min 50 AZN
Sənədlərdə uyğunsuzluqlara görə xarici banklara sorğu 20 AZN
Akkreditivin transferi 0.1% min. 50 AZN
Akkreditivin məbləğinin artırılması (bankın təsdiqi olmadan) 0.1% min. 50 AZN
Akkreditivin məbləğinin artırılması (bankın təsdiqi olduqda) 1.5 % illik min 50 AZN (hər tam və ya natamam rüb üzrə)
Şərtlərin dəyişdirilməsi və ya akkreditivin ləğvi (məbləğin artırılmasından başqa) (*) 50 AZN
Akkreditiv

Kommersiya, Rezervli Stand-by Təsdiqlənmiş/Təsdiqlənməmiş Geri çağırılan/Geri çağırılmayan

Tariflər
  • Bankın akkreditiv əməliyyatları üzrə tarif dərəcələri ilə tanış olun

İdxal akkreditivləri üzrə

Xidmətin adı Tarif dərəcəsi (qeyd: tariflər əməliyyatın hansı valyutada aparılmasından asılı olmayaraq sabitdir)
Akkreditivin açılması 0.2 % min. 100 AZN
Sənədlərin yoxlanılması (hər sənədlər toplusu üçün) 0.1 % min. 50 AZN
Sənədlərdə uyğunsuzluqlara görə xarici banklara sorğu 20 AZN
Akkreditiv üzrə vəsaitin köçürülməsi (hər köçürmə üzrə) 0.1 % min. 20 AZN max. 300 AZN
Məbləğin artırılması (artırılan məbləğdən) 0.2 % min. 50 AZN
Şərtlərin dəyişdirilməsi və ya akkreditivin ləğvi (məbləğin artırılmasından başqa) 50 AZN

İxrac akkreditivləri üzrə

Xidmətin adı Tarif dərəcəsi (qeyd: tariflər əməliyyatın hansı valyutada aparılmasından asılı olmayaraq sabitdir)
Akkreditivin avizo olunması (bankın təsdiqi olmadan) 0.1% min. 50 AZN
Akkreditivin avizo olunması (bankın təsdiqi ilə) 1.5 % illik min 50 AZN (hər tam və ya natamam rüb üzrə)
Sənədlərin yoxlanılması (hər sənədlər toplusu üçün) 0.1% min 50 AZN
Sənədlərdə uyğunsuzluqlara görə xarici banklara sorğu 20 AZN
Akkreditivin transferi 0.1% min. 50 AZN
Akkreditivin məbləğinin artırılması (bankın təsdiqi olmadan) 0.1% min. 50 AZN
Akkreditivin məbləğinin artırılması (bankın təsdiqi olduqda) 1.5 % illik min 50 AZN (hər tam və ya natamam rüb üzrə)
Şərtlərin dəyişdirilməsi və ya akkreditivin ləğvi (məbləğin artırılmasından başqa) (*) 50 AZN