AZ
Hesablaşma – kassa xidməti (HKX)

“Bank of Baku” hesablasma-kassa əməliyyatlarının bütün növlərini təklif edir:

img
  • 1. AR rezidentlər və qeyri-rezidentləri üçün milli və xarici valyutada hesabların açılması və aparılması;
  • 2. Müstərilərin hesablarından nagdsız vəsaitlərin köçürülməsi;
  • 3. Hesabdan nagd vəsaitlərin verilməsi;
  • 4. Hesablar üzrə əməliyyatların keçməsi barədə sorgu məlumatının verilməsi;
  • 5. Nagd vəsaitlərin qəbulu və hesaba mədaxili.