AZ
Bolkart Gold debet
Böyük imkanlar vədd edən kartı həyatının əvəzolunmaz bir hissəsinə çevir
img
Valyuta
AZN
Qalığa illik faiz
7%-dək
Müddət
3 il
Nağdlaşdırma
Komissiyasız
Kart haqqında
 • Kartın növü: MasterCard Gold /Visa Gold.
 • Təmassız ödəniş: təmassız ödəniş funksiyası dedikdə Pin kod daxil edilmədən kartla 100 AZN-dən çox olmayan məbləğlər həddində əməliyyatların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
 • Bolkart Gold debet kart istifadəçiləri kart hesablarında olan və 100 AZN-dən az olmayan qalığa illik 7%-dək dərəcəsi ilə gündəlik əsasda gəlir əldə edirlər. Bu xidmət yalnız AZN valyutasında olan kartlar üzrə tətbiq edilir.
 • Əlavə kartın buraxılması: kartın növündən və müddətindən asılı olaraq, qüvvədə olan kartın buraxılması və xidmət olunması tariflərinə əsasən.
 • Kartın yenilənməsi (prolonqasiya edilməsi): kartın növündən və müddətindən asılı olaraq, qüvvədə olan kartın buraxılması və xidmət olunması tariflərinə əsasən.
 • Hədiyyə bonus: müştəri Bolkart Gold Kartı əldə etdikdə kartın qiymətinin 50%-i həcmində (25 AZN) hədiyyə KEŞBEK qazanır.
 • Emissiya və 36 aylıq xidmət haqqı - 50 AZN.
 • Hesaba minimal vəsaitin qoyuluşu 500 AZN/USD/EUR təşkil edərsə, 36 aylıq Bolkart Gold Debet kartını pulsuz əldə etmək mümkündür.
 • Dövriyyə tələbi olmadan debet kartlar üzrə 3% KEŞBEK əldə edə bilərsiniz. ATM Cash, POS Cash, Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna), rabitə, mobil operator ödənişləri, mərc oyunları, dövlət və kommunal ödənişlər, Quasi Cash (pul kisələri ilə bağlı xidmətlər), kuryer və karqo xidmətləri, vergi ödənişləri, istiqraz, cərimə ödənişləri, məhkəmə xərcləri (aliment) üzrə ödənişlər, dövriyyə kimi nəzərə alınmır və keşbek hesablanmır. “DOSTBANK” mobil tətbiqi vasitəsi ilə aparılan əməliyyatlar üzrə KEŞBEK hesablanmır. Ay ərzində hər bir müştəri maksimum 100 AZN keşbek qazana bilər. 0.01 AZN-dən az olan keşbek məbləğləri nəzərə alınmır.

  01.03.2024-cü il tarixindən etibarən sahələr üzrə qazanılan keşbek məbləğinə limitlər təyin edilmişdir. Limitlərlə tanış olmaq üçün "Keşbek şərtləri" bölməsinə keçid edə bilərsiniz.