AZ
Bolkart Diamond debet

Böyük imkanlar vəd edən kartı həyatının əvəzolunmaz bir hissəsinə çevir

Valyuta
AZN, EUR, USD
Müddət
24 ay
Nağdlaşdırma
Komissiyasız
Kart haqqında
 • Kartın növü: Visa İnfinite.
 • Təmassız ödəniş: təmassız ödəniş funksiyası dedikdə Pin kod daxil edilmədən kartla 100 manatdan çox olmayan məbləğlər həddində əməliyyatların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
 • Minimal vəsaitin qoyuluşu: nəzərdə tutulmayıb.
 • Əlavə kartın buraxılması: kartın növündən və müddətindən asılı olaraq, qüvvədə olan kartın buraxılması və xidmət olunması tariflərinə əsasən.
 • Kartın yenilənməsi (prolonqasiya edilməsi): kartın növündən və müddətindən asılı olaraq, qüvvədə olan kartın buraxılması və xidmət olunması tariflərinə əsasən.
 • Pulsuz SƏYAHƏT SIĞORTASI BOLKART DIAMOND DEBET sahibləri pulsuz olaraq səyahət sığortası əldə edirlər. Bu zaman:
  - Səyahət xərclərinin minimum 50%-i sığorta edilən kart hesabına qarşılanmalıdır.
  - Səyahət üçün nəzərdə tutulmuş aviabilet 2 tərəfli( gediş-dönüş) olmalıdır.
  - Səyahət edilən yer daimi yaşayış yerindən minimum 100 km uzaqlıqda olmalıdır.
  - Səyahətin başladığı və bitdiyi yer daimi yaşayış yeri olmalıdır.
  - Səyahətin müddəti maksimum 90 gün ola bilər və s. tələblər ödənilməlidir.
 • Depozit funksiyası Bolkart Debet kart istifadəçiləri kart hesablarında olan və 100 manatdan az olmayan qalığa illik 5% dərəcəsi ilə gündəlik əsasda gəlir əldə edirlər. Bu xidmət yalnız AZN valyutasında olan kartlar üzrə tətbiq edilir. Qeyd: Müştərilər mobil tətbiqin (DostBank) funksiyalarından istifadə edərək 5% gəlirin hesablanmasını aktiv və ya deaktiv edə bilərlər.
 • BAL-lar nədir, necə qazanılır və istifadə edilir? Bolkartla alış-veriş etdiyiniz zaman ballar qazanırsınız. BAL-ların məbləği Sizin kartdan istifadə məkanından və hissəli ödəniş seçiminizdən asılıdır. BAL-lar qazanılma və istifadə müddətinə görə 2 növdə olur: 1. Standart BAL 2. Kampaniya BALı Standart BAL - alış-veriş zamanı qazandığınız BAL-dır və standart istifadə müddətinə (qazanıldığı günün ertəsi günündən başlayaraq növbəti ilin sonunadək) malikdir. Kampaniya BALı - Bank və ya Bankın ticarət və ya xidmət partnyorları tərəfindən keçirilən xüsusi kampaniyalar zamanı xüsusi şərtlərlə qazanılan BAL-dır. Bu növ BAL-ların istifadə müddəti müxtəlif ola bilər və keçirilən kampaniyanın şərtlərindən asılıdır. Həm ölkəxaricində, həm də ölkədaxilində istənilən POS terminallar və E- ticarət ilə ödəniş zamanı BAL-lar hesablanır. Bank of Baku terminalları ilə edilən ödənişlər daha çox BAL qazandırır.
 • Kartın qiyməti: emissiya və 24 aylıq xidmət haqqı - 150 AZN Hesaba minimal vəsaitin qoyuluşu 7000 AZN/USD/EUR təşkil edərsə, 24 aylıq Bolkart Diamond Debet kartını pulsuz əldə etmək mümkündür.