AZ

Əməkdaşlıq

Yerli bankların müxbir hesabları

Bankın adı Bank hesabı Valyuta Hesab nömrəsi
AtaBank SWIFT: ATAZAZ22 USD 3 711 001 013 600 100
Intenational Bank of Azerbaijan SWIFT: IBAZAZ2X USD EUR CCS205955USD3712-01 CCS205955EUR3712-01
Центральный Банк Азербайджанской Республики SWIFT: NABZAZ2X USD AZN EUR 0137110007840 0137010007944 0137110007954
Azerdemiryolbank SWIFT: AZERAZ22 USD 1100394/3711/0/USD/74366
AG Bank SWIFT: AZEGAZ22 USD 371100USD0000008
Azer-Turk Bank SWIFT: AZRTAZ22 USD EUR 37110000140001 37110000140001
Bank Silk Way SWIFT: AZALAZ22 USD 13 711 002
Bank Standard SWIFT: MOSZAZ22 USD 371100001000040 37110099900002
Azerbaycan Senaye Banki SWIFT: CAPNAZ22 USD 074908USD3711
AmrahBank SWIFT: AMRAAZ22 USD 3711USD01000028
Gunaybank SWIFT: GUNAAZ22 USD 13711005
YapiKredi Bank SWIFT: KABAAZ22 USD EUR 00002003 00032336
Никойл Инвестиционно- Коммерческий Банк SWIFT: NICBAZ22 USD EUR 13 711 016 443 711 016
Para Bank SWIFT: PARAAZ22 USD 0000163711USD00
Rabitabank SWIFT: RBTAAZ22 USD 37 117 401 031
Texnikabank SWIFT: TECIAZ22 RUB USD 37110005340001RUB 37110005340001USD
Unibank SWIFT: UBAZAZ22 USD 0013711015
AF Bank SWIFT: KONTAZ22 USD EUR RUB 3711002 803711001 993711001