AZ

Hesabatlar

Likvidlik riskinin idarə edilməsi metodları

“Bank of Baku” ASC-də risklərin idarə edilməsi siyasəti

Dividendlər, mənfəətin bölüşdürülməsi və ödənilməsi

Bank filialları/şöbələri və nümayəndəlikləri haqqında məlumat (adı, ünvanı, fəaliyyət növləri, açıldığı tarix və əlaqə rekvizitləri)

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı

Daxili komitələr, onların əsas vəzifələri və tərkibi haqqında məlumat

Mükafatlandırma siyasətinin əsas prinsipləri

Müşahidə Şurası, İdarə Heyəti və Audit Komitəsinin sədri və üzvlərinin adı, soyadı, telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı, onların təhsili və ixtisası barədə məlumat

Səhmdarların hüquq və vəzifələri

Bankın rəhbərliyində və təşkilati strukturunda baş verən əhəmiyyətli dəyişikliklər

İctimai layihələr

İdarəetmə strukturu

Bankın son maliyyə ili üzrə auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat

Risklərin idarə edilməsi üzrə bankın siyasəti

Strateji Plan

Səhmdarlar barədə məlumat