Valyuta məzənnələri Sizə zəng edək?
Təklif və şikayətlər
Bütün bölmələr
Bütün bölmələr
Bütün bölmələr
Banners main page
Bank haqqında
Korporativ bankçılıq
Kartlar
Kreditlər
Əmanətlər
Təcili pul köçürmələri
Onlayn xidmətlər
Xəbərlər
Bankımız mediada
Loyallıq klubu
Hesablaşma əməliyyatları
Sənədli əməliyyatlar
Müraciətlərlə bağlı icmal məlumat
Elanlar
Plastik kartlar
Filiallar və bankomatlar
Videolar
Selectors
Ads
Kartlar üzrə xidmətlər
Debet kartlar
Lokal kartlar
Kredit kartlar
Biznes üçün
Virtual kartlar
Təhlükəsizlik tələbləri
Nağd pul kreditləri
Kredit kartlar
İpoteka Kreditləri
Biznes kreditləri
Nə vaxt?
Xidmət vaxtı
Bazar ertəsi - Cümə (10:00–18:00)

Bank rəqəmlərdə

Kreditlərin regionlar üzrə coğrafi bölgüsü
pdf
II rüb 2019
(227 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(245 kb)
10-04-2019
Kreditlərin iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü
pdf
II rüb 2019
(172 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(223 kb)
10-04-2019
Vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü
pdf
II rüb 2019
(114 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(363 kb)
10-04-2019
Balansdankənar öhdəliklərin cəmi və növləri üzrə məbləği
xlsx
IV rüb 2021
(37 kb)
26-01-2022
Bankın törəmə təşkilatları barədə məlumat (adı, hüquqi statusu, fəaliyyət istiqamətləri) və iştirak payı olan digər təşkilatların adları və hər birində bankın payının məbləği və xüsusu çəkisi
pdf
II rüb 2019
(119 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(364 kb)
09-04-2019
Bankın buraxdığı səhmlər haqqında məlumat (növü, dövlət qeydiyyat nömrəsi, nominal dəyəri, səhmdarların hüquqları)
pdf
II rüb 2019
(103 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(347 kb)
10-04-2019
Bankın buraxdığı digər investisiya qiymətli kağızlar barədə məlumat (növü, nominal dəyəri, ödəniş müddəti, gəlirliliyi, qiymətli kağız sahibinin hüquqları)
pdf
I rüb 2019
(352 kb)
10-04-2019
İri kredit borclarının məbləği və məcmu kapitala nisbəti
pdf
II rüb 2019
(103 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(204 kb)
10-04-2019
Banka aidiyyəti olan şəxslərlə və aidiyyəti şəxs adından hərəkət edən şəxslərlə (hüquqi və fiziki şəxslər) bağlanmış əqdlərin umumi məbləği və bu məbləğin bankın məcmu kapitalına olan nisbəti
pdf
II rüb 2019
(113 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(359 kb)
30-04-2019
Minoritar səhmdarların (bankda qərarların qəbul edilməsinə birbaşa təsir göstərə bilməyən xırda səhmdarlar) sayı və bankın kapitalında onların ümumi payı
pdf
II rüb 2019
(105 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(348 kb)
10-05-2019
Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı
xlsx
hesabat
(42 kb)
26-01-2022
Faiz riskinə həssaslıq üzrə təsnifat
pdf
hesabat
(161 kb)
31-05-2019
Ödəniş müddətlərimim bölgüsü
xlsx
hesabat
(893 kb)
25-05-2019
Səhmdarlar və onların iştirak payları barədə məlumat
xlsx
hesabat
(748 kb)
31-05-2019
Bankın hər bir əsas valyuta üzrə ayrılıqda və məcmu açıq valyuta mövqeyi
xlsx
hesabat
(13 kb)
31-05-2019
Vaxti keçmiş kreditlərin məbləği və kredit portfelində xüsusi çəkisi
pdf
II rüb 2019
(106 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(353 kb)
10-04-2019
Qeyri-standart kreditlərin cəmi və hər bir kateqoriya üzrə məbləği və kredit portfelində xüsusi çəkisi
xlsx
hesabat
(34 kb)
27-01-2021
Kreditlər üzrə yaradılmış adi və məqsədli ehtiyatların məbləği və kredit portfelinə nisbəti
pdf
II rüb 2019
(110 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(356 kb)
09-04-2019
Kreditlərin, o cümlədən vaxti keçmiş kreditlərin regionlar üzrə coğrafi bölgüsü
xlsx
IV rüb 2021
(36 kb)
26-01-2022
Stress test
pdf
hesabat
(217 kb)
31-05-2019
Maliyyə göstəriciləri
xlsx
hesabat
(15 kb)
26-01-2022
Aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış bütün əqdlər
xlsx
hesabat
(326 kb)
26-01-2022
Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə
xlsx
hesabat
(37 kb)
27-01-2021
İnvestisiyaların həcmi və mənbəyi barədə məlumat
xlsx
hesabat
(11 kb)
26-01-2022
İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti
xlsx
hesabat
(34 kb)
26-01-2022
Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar
xlsx
hesabat
(33 kb)
26-01-2022
Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri
xlsx
hesabat
(35 kb)
26-01-2022
Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü
xlsx
hesabat
(35 kb)
27-01-2021
Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat
xlsx
hesabat
(56 kb)
26-01-2022
Qiymətli kağızların dövriyyəsi və gəlirliyi
xlsx
hesabat
(11 kb)
26-01-2022
Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı
xlsx
hesabat
(42 kb)
27-01-2021
Törəmə təsərrüfat cəmiyyətləri barədə məlumat
xlsx
hesabat
(9 kb)
26-01-2022
Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin hecinq alətləri
xlsx
hesabat
(33 kb)
27-01-2021
Xüsusi əhəmiyyətli bütün əqdlər (bankın xalis aktivlərinin dəyərinin iyirmi beş faizindən artıq məbləğdə olan əqdlər)
xlsx
hesabat
(10 kb)
26-01-2022
Cəlb olunmuş maliyyə vəsaitləri
xlsx
hesabat
(9 kb)
29-01-2021
Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında
xlsx
hesabat
(9 kb)
26-01-2022
Bank of Baku © 2022
Site by Jeykhun Imanov Studio