Valyuta məzənnələri Sizə zəng edək?
Təklif və şikayətlər
Bütün bölmələr
Bütün bölmələr
Bütün bölmələr
Banners main page
Bank haqqında
Korporativ bankçılıq
Kartlar
Kreditlər
Əmanətlər
Təcili pul köçürmələri
Onlayn xidmətlər
Xəbərlər
Bankımız mediada
Loyallıq klubu
Hesablaşma əməliyyatları
Sənədli əməliyyatlar
Müraciətlərlə bağlı icmal məlumat
Elanlar
Real hekayələr
Filiallar və bankomatlar
Videolar
Selectors
Tourism
Ads
Debet Kartlar
Lokal kartlar
Kredit kartlar
Biznes üçün
Nağd pul kreditləri
Kredit kartlar
İpoteka Kreditləri
Biznes kreditləri
Nə vaxt?
Xidmət vaxtı
Bazar ertəsi - Cümə (10:00–18:00)

Bank rəqəmlərdə

Kreditlərin regionlar üzrə coğrafi bölgüsü
pdf
II rüb 2019
(227 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(245 kb)
10-04-2019
Kreditlərin iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü
pdf
II rüb 2019
(172 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(223 kb)
10-04-2019
Vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü
pdf
II rüb 2019
(114 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(363 kb)
10-04-2019
Balansdankənar öhdəliklərin cəmi və növləri üzrə məbləği
pdf
II rüb 2019
(185 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(370 kb)
09-04-2019
Bankın törəmə təşkilatları barədə məlumat (adı, hüquqi statusu, fəaliyyət istiqamətləri) və iştirak payı olan digər təşkilatların adları və hər birində bankın payının məbləği və xüsusu çəkisi
pdf
II rüb 2019
(119 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(364 kb)
09-04-2019
Bankın buraxdığı səhmlər haqqında məlumat (növü, dövlət qeydiyyat nömrəsi, nominal dəyəri, səhmdarların hüquqları)
pdf
II rüb 2019
(103 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(347 kb)
10-04-2019
Bankın buraxdığı digər investisiya qiymətli kağızlar barədə məlumat (növü, nominal dəyəri, ödəniş müddəti, gəlirliliyi, qiymətli kağız sahibinin hüquqları)
pdf
I rüb 2019
(352 kb)
10-04-2019
İri kredit borclarının məbləği və məcmu kapitala nisbəti
pdf
II rüb 2019
(103 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(204 kb)
10-04-2019
Banka aidiyyəti olan şəxslərlə və aidiyyəti şəxs adından hərəkət edən şəxslərlə (hüquqi və fiziki şəxslər) bağlanmış əqdlərin umumi məbləği və bu məbləğin bankın məcmu kapitalına olan nisbəti
pdf
II rüb 2019
(113 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(359 kb)
30-04-2019
Minoritar səhmdarların (bankda qərarların qəbul edilməsinə birbaşa təsir göstərə bilməyən xırda səhmdarlar) sayı və bankın kapitalında onların ümumi payı
pdf
II rüb 2019
(105 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(348 kb)
10-05-2019
Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı
pdf
hesabat
(256 kb)
10-04-2019
Faiz riskinə həssaslıq üzrə təsnifat
pdf
hesabat
(161 kb)
31-05-2019
Ödəniş müddətlərimim bölgüsü
xlsx
hesabat
(893 kb)
25-05-2019
Səhmdarlar və onların iştirak payları barədə məlumat
xlsx
hesabat
(748 kb)
31-05-2019
Bankın hər bir əsas valyuta üzrə ayrılıqda və məcmu açıq valyuta mövqeyi
xlsx
hesabat
(13 kb)
31-05-2019
Vaxti keçmiş kreditlərin məbləği və kredit portfelində xüsusi çəkisi
pdf
II rüb 2019
(106 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(353 kb)
10-04-2019
Qeyri-standart kreditlərin cəmi və hər bir kateqoriya üzrə məbləği və kredit portfelində xüsusi çəkisi
pdf
II rüb 2019
(115 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(364 kb)
10-04-2019
Kreditlər üzrə yaradılmış adi və məqsədli ehtiyatların məbləği və kredit portfelinə nisbəti
pdf
II rüb 2019
(110 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(356 kb)
09-04-2019
Kreditlərin, o cümlədən vaxti keçmiş kreditlərin regionlar üzrə coğrafi bölgüsü
pdf
II rüb 2019
(229 kb)
18-07-2019
pdf
I rüb 2019
(388 kb)
10-04-2019
Stress test
pdf
hesabat
(217 kb)
31-05-2019
Bank of Baku © 2020
Site by Jeykhun Imanov Studio